• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

vermek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 20

fiil / verb

ana kullanım

deyim

deyim / idiom

eylem / verb – collocation

eylem / verb – commerce

eylem / verb – obsolete

ticaret

vermek = bahşetmek [öz Türkçe - eski terim]

vermek = lütfetmek [öz Türkçe - eski terim]

vermek = atfetmek [Türkçe - Osmanlıca]

vermek = bahş etmek [Türkçe - Osmanlıca]

vermek = îka etmek [Türkçe - Osmanlıca]

vermek = i'tâ etmek [Türkçe - Osmanlıca]

vermek = tevdî etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms