• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

issue

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 737

ana kullanım 1

01. yayımlamak 02. dağıtmak 03. piyasaya çıkarmak 04. neşretmek 05. donatmak 06. basılıp yayınlanmak 07. bitmek 08. çıkarmak 09. meydana gelmek 10. neticeye varmak 11. ortaya çıkmak 12. piyasaya sürmek 13. resmen vermek 14. sona ermek 15. sonuç vermek 16. tebliğ edilmek 17. tebliğ etmek 18. teçhiz etmek 19. yayınlamak 20. akmak 21. bildirmek 22. çıkartmak 23. çıkmak 24. doğmak 25. hasıl olmak 26. ihraç etmek 27. kesmek 28. sonuçlanmak 29. sudur etmek 30. tedavüle çıkarmak 31. tevzi etmek 32. vermek 33. yayınlanmak

ana kullanım 2

01. piyasaya çıkarma 02. yayımlama 03. ihraç 04. emisyon 05. çıkış 06. akış 07. baskı 08. sayı 09. nüsha 10. basım 11. önemli nokta 12. konu 13. mesele 14. dağıtım 15. ağız 16. akıbet 17. bildirme 18. boşalma 19. çıkar yol 20. çıkarılan şey 21. çıkış yolu 22. dağıtılan şey 23. delik 24. mesele problem 25. netice 26. sorun 27. soy 28. tedavüle çıkarma 29. torunlar 30. verilen şey 31. yayın 32. akıntı 33. akma 34. çıkarma 35. çıkış yeri 36. çıkpıak 37. çocuk 38. çocuklar 39. döl 40. evlat 41. hasılat 42. hisse senedi ve tahvil ihracı 43. iltihap 44. irin 45. mahsul 46. nesil 47. neşir 48. piyasaya çıkarılma 49. son 50. sudur 51. tartışılan konu 52. tevzi 53. ürün 54. yayınlama

askeri

01. dağıtma 02. donatma 03. hisse senedi ve tahvil ihracı 04. tevzi 05. tevzi etmek 06. vermek

bankacılık

01. çıkarmak 02. düzenlemek 03. ihraç etmek

bilişim

01. basım sayısı 02. ver

dilbilim

01. hata

eğitim

01. sorun

ekonomi

01. çıkarım

finans

01. tertip

hekimlik

01. cerahat 02. irin

hukuk

01. belge düzenlemek 02. evlat 03. füruğ 04. sorun 05. çıkarmak 06. fürû 07. keşide etmek

iş dünyası

01. sorun çıkarmak 02. baskı 03. ihraç etmek 04. ihtilaflı nokta

teknik

01. sonuç 02. basım sayısı 03. düzenlemek

ticaret

01. ihraç etmek 02. piyasa çıkarmak 03. tedavüle çıkarmak

turizm

01. ihraç etmek

1: 0 ms