• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

launch

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7342

kürek sporu

yelken sporu

LAUNCH = [lo: nç] verb
1 (gemi) suya indirmek * eşanlamlı : set afloat
2 (roket) fırlatmak * eşanlamlı : throw, fire, propel
3 başlatmak * eşanlamlı : start
İngilizce örnek : The newspapers have launched an attack on the minister.
Türkçe çevirisi : Gazete bakana bir saldırı başlattı.
İngilizce örnek : The commander decided to launch an attack at dawn.
Türkçe çevirisi : Komutan şafakta saldırıya geçmeye karar verdi.
4 (ürün vb.) piyasaya sürmek, çıkarmak
İngilizce örnek : The product was launched a month ago.
Türkçe çevirisi : Ürün bir ay önce piyasaya sürüldü.
¤ noun
(gemiyi) suya indirme

LAUNCH = nasıl okunur, okunuşu /lo:nç/ eylem

1: 0 ms