• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

endow

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 28428

ana kullanım

01. para bağışlamak 02. gelir bağlamak 03. donatmak 04. vakfetmek

iş dünyası

01. irat bağlamak 02. vermek 03. bahşetmek 04. bağışlamak 05. bağışta bulunmak

ENDOW = [in'dau] verb
(okul, hastane, vb'ne) bağışta bulunmak * eşanlamlı : bestow, bequeath, grant, will * karşıtanlamlı : divest

ilgili sözler / related words

1: 0 ms