• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

present

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 195

güvenlik

PRESENT 1 = ['prezınt] noun
armağan, hediye
İngilizce örnek : Ahmet gave his wife a very expensive present.
Türkçe çevirisi : Ahmet karısına çok pahalı bir hediye verdi.
İngilizce örnek : Don't open this present before your birthday.
Türkçe çevirisi : Bu hediyeyi doğum gününden önce açma.
İngilizce örnek : We decided to buy them a set of cutlery as a wedding present.
Türkçe çevirisi : Onlara düğün hediyesi olarak bir çatal bıçak takımı almaya karar verdik.
¤ adjective
1 mevcut, bulunan * eşanlamlı : existing, being
İngilizce örnek : Fifteen guests were present at the party.
Türkçe çevirisi : Partide on beş konuk mevcuttu (vardı).
İngilizce örnek : Our lawyer is present to advise you.
Türkçe çevirisi : Avukatımız sana tavsiyede bulunmak için mevcut (burada).
İngilizce örnek : There were about 35 people present.
Türkçe çevirisi : Mevcut yaklaşık 35 kişi vardı.
İngilizce örnek : Among those present was the Mayor.
Türkçe çevirisi : Mevcutlar (orda bulunanlar) arasında belediye başkanı da vardı.
2 şimdiki, şu anki * eşanlamlı : current
İngilizce örnek : I'll take the job even if the salary is less than my present one.
Türkçe çevirisi : Maaş şimdiki işimdekinden daha az olsa bile (o) işe gireceğim.
* at present = şu anda, şimdi
İngilizce örnek : Mr Brown is busy at present.
Türkçe çevirisi : By Brown şu anda meşgul.
İngilizce örnek : At present he is sleeping.
Türkçe çevirisi : Şu anda uyuyor.
İngilizce örnek : At present our boss is in China, but he will return in a week.
Türkçe çevirisi : Şu anda patronumuz Çinde, ama bir hafta sonra dönecek.
* for the present = şu anda, şimdilik
* present continuous (tense) = şimdiki zaman
* present perfect continuous (tense) = sürekli bitmiş zaman
* present perfect tense = yakın geçmiş zaman

PRESENT 2 = [pri'zent] verb
1 sunmak, takdim etmek * eşanlamlı : give donate, bestow, grant, award
İngilizce örnek : You will need to present your ID along with your e-ticket.
Türkçe çevirisi : Kimliğini e-biletinle birlikte göstermen gerekecek.
İngilizce örnek : Aziz Nesin has been presented with numerous awards in Turkey.
Türkçe çevirisi : Aziz Nesin’e Türkiye’de birçok ödül sunulmuştur.
2 tanıtmak, takdim etmek * eşanlamlı : introduce, acquaint, display, exhibit, show

1: 0 ms