• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hold

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 772

ana kullanım 1

01. tutmak 02. tutturmak 03. geride tutmak 04. tertip etmek 05. kontrol altına almak 06. içine almak 07. almak 08. sahip olmak 09. elinde tutmak 10. devam ettirmek 11. oluşturmak 12. taşımak 13. yapmak 14. belli bir durumda tutmak 15. belli bir pozisyonda tutmak 16. saymak 17. farz etmek 18. inanmak 19. sürmek 20. devam etmek 21. tutamak 22. ayakta kalmak 23. bağlamak 24. bağlı kalmak 25. beslemek 26. bırakmamak 27. davranmak 28. dayanıklılık göstermek 29. dikkat çekmek 30. direnmek 31. duymak 32. düşünmek 33. düzenlemek 34. elde bulundurmak 35. elde tutmak 36. elinde bulundurmak 37. elinden tutmak 38. engel olmak 39. engellemek 40. gitmek 41. gözaltında tutmak 42. hareket etmek 43. içermek 44. içinde barındırmak 45. içine sığmak 46. iddia etmek 47. ihtiva etmek 48. ileri sürmek 49. ilgi toplamak 50. istiap etmek 51. iyi gitmek 52. kapamak 53. kararlaştırmak 54. kesin hükme bağlamak 55. mâni olmak 56. menetmek 57. olmak 58. uzak tutmak 59. yakalamak 60. yaver gitmek 61. yerine getirmek 62. zannetmek 63. zapt etmek 64. akdetmek 65. alıkoymak 66. barındırmak 67. basılı tutmak 68. baskı altında tutmak 69. bekletmek 70. caymamak 71. çekmek 72. dayamak 73. dayanmak 74. durdurmak 75. durmak 76. düşmesine mâni olmak 77. -e bağlı kalmak 78. -e desteklik etmek 79. -e sadık kalmak 80. el koymak 81. geçerli olmak 82. gözaltına almak 83. hakkı olmak 84. icra etmek 85. içinde ... olmak 86. içinde bulundurmak 87. içine sığdırmak 88. işgal etmek 89. kabul etmek 90. kaldırmak 91. karara bağlamak 92. kavramak 93. kopmamak 94. korumak 95. mevcut durumu muhafaza etmek 96. muhafaza etmek 97. rakip takımı veya oyuncuyu beklenen oyunundan daha kötü oynar duruma getirmek 98. sadık kalmak 99. salıvermemek 100. savunmak 101. telakki etmek 102. telefonu kapatmayıp beklemek 103. tespit etmek 104. tıkamak 105. tutuşmak 106. uhdesinde bulundurmak 107. uzatma işareti koymak 108. uzatmak 109. vermek 110. yapışmak

ana kullanım 2

01. hüküm 02. tutma 03. tutuş 04. elde tutma 05. bekletme 06. tutunacak yer 07. gemi ambarı 08. ambar 09. ara verme 10. bırakma 11. egemenlik 12. gemi ambar 13. hapishane 14. ihtiva 15. kesinleşmemiş durum 16. kesme 17. meşgul etme 18. nüfuz 19. otorite 20. dur 21. duralama 22. iyi çekim 23. ara 24. cezaevi 25. dayanak noktası 26. doğru 27. durak işareti 28. dur-bekle 29. durdurma 30. durma 31. etki 32. gemi anbarı 33. hücre 34. kabza 35. künde 36. okçunun yayını gerip nişan almak için geçirdiği süre 37. taç 38. tut 39. tutma, tutuş 40. tutucu 41. tutunma 42. uçak ambarı 43. yakalama 44. yük bölümü 45. yürürlükte

denizcilik

01. ambar

1: 0 ms