• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

return

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 511

bilişim

RETURN = [ri'tö: n] verb
1 dönmek, geri gelmek * eşanlamlı : come back, go back, retreat, revert, recoil * karşıtanlamlı : depart
İngilizce örnek : I hope to return to Istanbul soon.
Türkçe çevirisi : Yakında İstanbul’a dönmeyi umuyorum.
İngilizce örnek : I am going away now, but I'll see you when I return.
Türkçe çevirisi : Şimdi gidiyorum, ama dönünce seni görürüm.
İngilizce örnek : When he returned from Paris he was a changed man.
Türkçe çevirisi : Paris’ten döndükten sonra başka bir adamdı.
2 geri vermek, iade etmek * eşanlamlı : put back, restore, replace, give back * karşıtanlamlı : remove
İngilizce örnek : I felt guilty about not returning that library book.
Türkçe çevirisi : O kütüphane kitabını geri vermediğim için suçluluk duyuyorum.
İngilizce örnek : No sooner did he return the money than he wanted to borrow more.
Türkçe çevirisi : Parayı iade eder etmez daha fazla borç istedi.
3 geri çevirmek
4 karşılık vermek * eşanlamlı : retort, answer, reply, respond
¤ noun
1 dönüş * eşanlamlı : reversion, retreat, recoil
İngilizce örnek : We are looking for your return.
Türkçe çevirisi : Dönüşünüzü bekliyoruz.
2 geri gönderme, geri verme
3 seçim
4 karşılık * eşanlamlı : retort, answer, reply, response
5 gidiş dünüş bileti
İngilizce örnek : A return to Ankara, please.
Türkçe çevirisi : Ankara’ya bir gidiş dönüş bileti, lütfen.
İngilizce örnek : What is the cost of a return ticket to Antalya?
Türkçe çevirisi : Antalya’ya gidiş dönüş biletinin ücreti nedir?
* by return = ilk postayla
* in return (for) = -e karşılık, karşılığında
İngilizce örnek : You help me and I will help you in return.
Türkçe çevirisi : Sen bana yardım et ve karşılığında ben sana yardım ederim.
İngilizce örnek : Dursun gave Fadime a scarf, and she kissed him in return.
Türkçe çevirisi : Dursun Fadime’ye bir başörtüsü verdi, o da karşılık olarak Dursun’u öptü.
İngilizce örnek : Mother gave the small child a piece of cake in return for his good behaviour.
Türkçe çevirisi : Uslu davranışına karşılık annesi çocuğu bir parça kek verdi.
¤ adjective
1 dönüş …* karşıtanlamlı : single
2 rövanş …
* return match = rövanş maçı
* return ticket = gidiş-dönüş bileti * karşıtanlamlı : single ticket
¤ noun

1: 0 ms