• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

return

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 511

ana kullanım 1

01. dönmek 02. geri gelmek 03. geri vermek 04. geri götürmek 05. iade etmek 06. geri çevirmek 07. geri göndermek 08. yanıt vermek 09. karşılık vermek 10. seçmek 11. sağlamak 12. açıklamak 13. beyan etmek 14. resmen bildirmek 15. ilk sahibine dönmek 16. avdet etmek 17. elde etmek 18. gelmek 19. geri dönmek 20. geri getirmek 21. geri gitmek 22. geri ödemek 23. gerisin geriye gitmek 24. geriye koymak 25. getirmek 26. göndermek 27. irca etmek 28. mukabelede bulunmak 29. ortalık düzelmek 30. rücu etmek 31. tekerrür etmek 32. tekrar eline geçmek 33. vermek 34. yargıda bulunmak 35. yeniden ortaya çıkmak 36. zuhur etmek 37. arkadaşının açtığı aynı kâğıttan dönmek 38. aynı kâğıttan oynamak 39. cevap vermek 40. çevirmek 41. depreşmek 42. dönüp gelmek 43. -e mukabele etmek 44. eski haline dönmek 45. geri atmak 46. geri gelmek ya da gitmek 47. geri vurmak 48. getiri sağlamak 49. hüküm vermek 50. -in altında kalmamak 51. karşılamak 52. milletvekili seçmek 53. misilleme yapmak 54. mukabele etmek 55. nüksetmek 56. rapor vermek 57. tekrarlamak 58. ters yüzüne dönmek 59. topu karşılamak 60. yansıtmak 61. yerine gelmek

ana kullanım 2

01. dönüş 02. geri geliş 03. dönüp gelme 04. geri verme 05. geri götürme 06. geri gönderme 07. geri çevirme 08. iade 09. iade mal 10. yanıt 11. karşılık 12. yeniden olma 13. tekrarlama 14. tekerrür 15. resmi rapor 16. beyanname 17. kâr 18. kazanç 19. gidiş-dönüş bileti 20. dönemeç 21. dönüp geri gelme 22. dönüş ile ilgili 23. dönüş yolculuğu 24. geri gelme 25. geri gitme 26. gidiş dönüş 27. gidiş-dönüş 28. gönderilme 29. gönderme 30. hasılat 31. iade ile ilgili 32. iade olan 33. ince kıyım 34. kavis 35. ks gidişdönüş bileti 36. rövanş ile ilgili 37. tebliğ belgesi 38. tekrar 39. vergi beyanı 40. vergi bildirimi 41. viraj 42. yeniden başlama 43. avdet 44. bülten 45. cevap 46. geliş 47. geri dönme 48. geri dönüş 49. geri tepme 50. geriye gitme 51. getiri 52. gidiş dönüş bileti 53. ince kıyım tütün 54. meyve 55. mukabele 56. nüksetme 57. rapor 58. resmi açıklama 59. rövanş 60. seçim sonucu 61. tazminat 62. tekrar olma 63. topa geri vurma 64. tornistan

askeri

01. meydana dönüş 02. mukabele etmek

bilişim

01. geri döndürmek 02. dön

demiryolu

01. risturn

dilbilim

01. geri dönüş

ekonomi

01. getiri 02. hasılat

elektrik

01. dönüş kablosu 02. geri dönüş

finans

01. risturn

havacılık

01. geriye dönmek

hekimlik

01. nüksetme 02. tekrar tutma 03. yeniden başlama

hukuk

01. geri dönüş 02. getiri 03. iade 04. bildirim 05. bir ilan, karar veya hükmün infazı hakkında infaz eden memurun mahkemeye verdiği rapor 06. hasılat 07. ifade vermek 08. infaz raporu 09. karar vermek 10. ticaret sicilline her yıl verilmesi lâzım gelen ortaklar üstesi 11. yargıya varmak

inşaat

01. geri dönüş 02. mali geri ödeme nisbeti

iskambil

01. aynı kâğıttan oynamak

iş dünyası

01. sağlamak 02. faiz 03. geri döndürmek 04. kâr sağlamak 05. ödemek 06. gelir

kazıbilim

01. köşe

oto

01. dönüş hattı 02. geri dönüş

politika

01. oylama sonucu 02. oylama sonucu mazbatası 03. parlamentoya yollamak 04. seçim 05. seçim sonucu

reklam

01. geri verilen mal

spor

01. servis karşılama 02. döndürüş 03. geri vurmak 04. karşılamak

teknik

01. randıman 02. verim 03. döndürmek 04. geri dönüş 05. geri nakliyat

tekstil

01. geri dönme

tenis

01. atılan topu karşıya gönderme, servis karşılama 02. geri vuruş 03. topu iade etme

ticaret

01. bedel 02. gelir 03. getiri 04. tazminat

tiyatro

01. geriye dönüş

turizm

01. geri verilen mal 02. getiri 03. yatırılan paradan elde edilen gelir

vergi

01. vergi beyannamesi

1: 0 ms