• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

perform

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2060

hekimlik

PERFORM = [pı'fo: m] verb
1 yapmak, yerine getirmek * eşanlamlı : do, carry out, execute, achieve, accomplish, complete * karşıtanlamlı : fail
İngilizce örnek : The surgeon performed the operation successfully.
Türkçe çevirisi : Cerrah ameliyatı başarıyla yaptı.
İngilizce örnek : He teaches animals to perform tricks.
Türkçe çevirisi : Hayvanlara numaralar yapmayı öğretiyor.
2 oynamak, temsil etmek, gösteri yapmak * eşanlamlı : play, act, stage
İngilizce örnek : They are performing a new play in Atatürk Culture Centre.
Türkçe çevirisi : Atatürk Kültür Merkezi’nde yeni bir oyun sergiliyorlar.
3 çalışmak, işlemek, performans sergilemek
İngilizce örnek : The car performs well on the snow.
Türkçe çevirisi : Araba karda iyi performans sergiliyor.
4 rol almak
5 müz. çalmak * eşanlamlı : play

PERFORM = nasıl okunur, okunuşu /pI'fo:m/ eylem

1: 0 ms