• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

furnish

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5630

FURNISH = ['fö: niş] verb
1 döşemek, donatmak * eşanlamlı : decorate, outfit, equip
İngilizce örnek : The flat is totally furnished, which is good because I have no furniture of my own.
Türkçe çevirisi : Daire tamamen (dayalı) döşeli, bu da çok iyi çünkü benim kendi mobilyam yok.
İngilizce örnek : The room was sparsely furnished, with just a table and a chair.
Türkçe çevirisi : Oda, sadece bir masa ve bir sandalye olmak üzere, çok az döşeli idi.
2 tedarik etmek * eşanlamlı : supply, provide, give, grant
İngilizce örnek : They furnished the victims with food and clothes.
Türkçe çevirisi : Kazazedelere yiyecek ve giyecek sağladılar.

FURNISH = nasıl okunur, okunuşu /'fö:niş/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms