• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

offer

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1202

ana kullanım 1

01. teklif etmek 02. önermek 03. vermek 04. sunmak 05. takdim etmek 06. arz etmek 07. göstermek 08. ortaya çıkmak 09. görünmek 10. açmak 11. belirtmek 12. gözükmek 13. ikram etmek 14. karşı koymak 15. meydana çıkmak 16. mukavemet etmek 17. tanımak 18. tutmak 19. vaat etmek 20. adamak 21. bildirmek 22. çıkmak 23. fiyat teklif etmek 24. fiyat vermek 25. ileri sürmek 26. satışa çıkarmak 27. vaadetmek 28. zuhur etmek

ana kullanım 2

01. teklif 02. öneri 03. sunma 04. takdim 05. arz 06. sunu 07. fiyat teklifi 08. ikram 09. kurban 10. adak 11. bağış 12. mal teklifi 13. satış fiyatı 14. satışa çıkarma 15. sunum

ekonomi

01. icap

finans

01. satış

hukuk

01. icap 02. teklifte bulunmak

mimarlık

01. teklif vermek

reklam

01. ücretsiz ödüller

tarım

01. ısmarlama 02. önerme 03. pey

teknik

01. teklif vermek

ticaret

01. fiyat 02. satış 03. satışa çıkarmak 04. satışa sunmak 05. satma

turizm

01. fiyat teklif etmek 02. fiyat vermek 03. indirim 04. tenzilat

OFFER = ['ofı] verb
1 teklif etmek * eşanlamlı : propose * karşıtanlamlı : refuse
İngilizce örnek : He offered her some ice cream.
Türkçe çevirisi : Ona biraz dondurma ikram etti.
İngilizce örnek : He offered to help her.
Türkçe çevirisi : Ona yardım etmeyi teklif etti.
İngilizce örnek : My brother offered to take us to the airport.
Türkçe çevirisi : Erkek kardeşim bizi havaalanına götürmeyi teklif etti.
İngilizce örnek : They offered to help us with the work.
Türkçe çevirisi : Bize işte yardım etmeyi teklif ettiler.
2 arz etmek, sunmak * eşanlamlı : present, proffer, tender, bid, submit, advance, give, provide
¤ noun
1 teklif * eşanlamlı : proposal, proposition, suggestion
İngilizce örnek : I couldn't accept his offer.
Türkçe çevirisi : Teklifini kabul edemedim.
İngilizce örnek : I received a good job offer from the oil company.
Türkçe çevirisi : Petrol şirketinden iyi bir iş teklifi aldım.
İngilizce örnek : I'd like to make you an offer.
Türkçe çevirisi : Sana bir teklifte bulunmak istiyorum.
2 sunma, takdim, arz * eşanlamlı : presentation, bid, tender

OFFER = nasıl okunur, okunuşu /'OfI/ eylem

1: 0 ms