• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

evolve

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11075

ana kullanım

01. gelişmek 02. değişmek 03. evrim geçirmek 04. dağıtmak 05. evrilmek 06. geliştirmek 07. keşfetmek 08. tekâmül etmek 09. vermek 10. açmak 11. çıkarmak 12. dönüşmek 13. inkişaf etmek 14. neşretmek 15. saçmak 16. yaymak

EVOLVE = [i'volv] verb
gelişmek, evrim geçirmek * eşanlamlı : develop, progress, grow, expand * karşıtanlamlı : retrogress

ilgili sözler / related words

1: 0 ms