• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

charter

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3902

kültür / culture

politika

CHARTER = [ça: tı] noun
1 kiralama, tutma
2 patent
İngilizce örnek : We want to get a charter to protect our rights.
Türkçe çevirisi : Haklarımızı korumak için patent almak istiyoruz.
¤ verb
1 patent vermek
2 kiralamak
İngilizce örnek : They chartered a plane.
Türkçe çevirisi : Bir uçak kiraladılar.
* charter flight = çarter seferi

CHARTER = (charter nedir; charter Türkçesi) Bir uluslararası kuruluşu ihdas eden bir anlaşma mahiyetinde olan ve daha ziyade formel özellik arzeden oluşumlar için kullanılan uluslararası hukuk aracı.

1: 0 ms