• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

insert

Türkçe - İngilizce

eczacılık

01. insert

tarım

01. insert

insert

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6115

ana kullanım

01. ilave

ana kullanım 1

01. sokmak 02. içine koymak 03. arasına koymak 04. eklemek 05. takmak 06. arasına sıkıştırmak 07. araya sokmak 08. atmak 09. dahil etmek 10. derç etmek 11. geçirmek 12. ilave etmek 13. koymak 14. vermek 15. yerleştirmek 16. dercetmek 17. girmek 18. -in içine koymak

ana kullanım 2

01. araya eklenen şey 02. gömme 03. içine sokma 04. dergi ve gazeteler arasına yerleştirilen ek veya reklam 05. araya girme 06. gazete ilavesi 07. ilan 08. ilave sayfalar

askeri

01. araya girme

basın

01. haberi gazeteye koymak

bilişim

01. araya ekle 02. araya eklemek 03. belgeye ekle 04. ekle 05. ekle menüsü 06. eklemeyi 07. eklenecek sözcük 08. takın 09. takmak 10. yerleştirme

biyoloji

01. yerleştirmek

demiryolu

01. baga

eczacılık

01. insert 02. yerleştirmek

elektrik

01. ekleme 02. gömmek 03. monte etmek 04. yerleştirmek

inşaat

01. ekleme

iş dünyası

01. ek

madencilik

01. arabayı kafese sürmek

medya

01. araya yerleştirme 02. araya yerleştirmek

mekanik

01. sokuntu

metalbilim

01. zarf

mimarlık

01. dübel 02. gömme takoz 03. vidalama takozu

oto

01. helikoil 02. silindir gömleği 03. sokma 04. supap bagası 05. baga 06. geçme 07. gömme parça

sinema

01. ara görüntü 02. ara filmi 03. ayrıntı 04. aragörüntü

tarım

01. insert 02. insört

teknik

01. ek parça 02. sokulan parça 03. ara parçası 04. arasına koyulan ek 05. giri 06. takmak

tekstil

01. içine ilave edilen

turizm

01. dergi ve gazeteler arasına yerleştirilen ek veya reklam

yeme içme

01. daldırmak

1: 0 ms