• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

inspire

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10403

INSPIRE = [in'spayı] verb
esinlemek, ilham vermek * eşanlamlı : stimulate, arouse, encourage, enliven, animate, inspirit
İngilizce örnek : His success story inspired us to work harder.
Türkçe çevirisi : Onun başarı öyküsü bize daha sıkı çalışma ilhamı verdi.
İngilizce örnek : The leader inspired everyone with his impassioned speech.
Türkçe çevirisi : Lider, ateşli konuşması ile herkese ilham verdi.

1: 0 ms