• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deliver

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4326

DELIVER = [di'livı] verb
1 teslim etmek, götürmek * eşanlamlı : give out, hand over, transmit, convey, carry, bring
İngilizce örnek : When is the shop going to deliver the pizzas we ordered?
Türkçe çevirisi : Dükkân sipariş ettiğimiz pizzaları ne zaman teslim edecek?
İngilizce örnek : They promised to deliver the fridge within a week.
Türkçe çevirisi : Buzdolabını bir hafta içinde teslim etmeye söz verdiler.
2 dağıtmak * eşanlamlı : distribute
3 serbest bırakmak * eşanlamlı : release, set free, emancipate, free * karşıtanlamlı : capture
4 doğurtmak

ilgili sözler / related words

1: 0 ms