• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deliver

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4326

ana kullanım

01. götürmek 02. dağıtmak 03. doğurtmak 04. teslim etmek 05. başka birine devretmek 06. çocuğu doğurtmak 07. devretmek 08. dile getirmek 09. doğumunda bulunmak 10. iblağ etmek 11. kurtarmak 12. resmi olarak iletmek 13. tevzi etmek 14. vermek 15. yapıştırmak 16. yerine getirmek 17. açıkça veya resmi olarak iletmek 18. atmak 19. azat etmek 20. çekmek 21. çocuğu almak 22. götürüp vermek 23. iletmek 24. indirmek 25. irat etmek 26. serbest bırakmak 27. söylemek 28. tevlit etmek

argo

01. çakmak

askeri

01. atmak 02. fırlatmak

fizik

01. iletmek

hukuk

01. resmi olarak devretmek 02. bırakmak

inşaat

01. sağlamak 02. temin etmek

oto

01. pompalama

sağlık

01. çocuk doğurma

şeker

01. temin etmek

tarım

01. göndermek

tekstil

01. beslemek 02. üretmek

DELIVER = [di'livı] verb
1 teslim etmek, götürmek * eşanlamlı : give out, hand over, transmit, convey, carry, bring
İngilizce örnek : When is the shop going to deliver the pizzas we ordered?
Türkçe çevirisi : Dükkân sipariş ettiğimiz pizzaları ne zaman teslim edecek?
İngilizce örnek : They promised to deliver the fridge within a week.
Türkçe çevirisi : Buzdolabını bir hafta içinde teslim etmeye söz verdiler.
2 dağıtmak * eşanlamlı : distribute
3 serbest bırakmak * eşanlamlı : release, set free, emancipate, free * karşıtanlamlı : capture
4 doğurtmak

ilgili sözler / related words

1: 0 ms