• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pass

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1044

ana kullanım

01. barajı aşmak

ana kullanım 1

01. geçmek 02. ilerlemek 03. yetişip geçmek 04. sollamak 05. vermek 06. uzatmak 07. kazanmak 08. onaylamak 09. kabul etmek 10. geçirmek 11. dinmek 12. bitmek 13. olmak 14. dönüşmek 15. kalmak 16. söylemek 17. bildirmek 18. belirtmek 19. pas vermek 20. atmak 21. kabul edilmek 22. sayılmak 23. sanılmak 24. açıklamak 25. akıp gitmek 26. aktarmak 27. arkada bırakmak 28. aşmak 29. başarılı olmak 30. benimsemek 31. çıkarmak 32. devredilmek 33. diye kabul edilmek 34. dolaştırılmak 35. düşmek 36. düşürmek 37. ferağ etmek 38. geçip gitmek 39. geride bırakmak 40. gezdirilmek 41. gezdirmek 42. göndermek 43. haline gelmek 44. hamle yapmak 45. hoş görmek 46. içinden geçmek 47. ileri gitmek 48. iltifat etmek 49. intikal etmek 50. iyileşmek 51. kabul olunmak 52. karara varmak 53. karşılıklı söylenmek 54. kaydırmak 55. kesinleştirmek 56. kılavuzluk etmek 57. kilidi açmak 58. kırkı çıkmak 59. nakletmek 60. onaylanmak 61. onaylattırmak 62. ötesine geçmek 63. parlamentodan geçirmek 64. parlamentodan geçmek 65. pes etmek 66. savuşmak 67. sona ermek 68. söylenmek 69. tanımak 70. tavı geçmek 71. tedavüle çıkarmak 72. uygun görülmek 73. üzerinde olmak 74. üzerinden geçmek 75. üzerine geçirmek 76. vasiyetname vermek 77. yasalaştırmak 78. yenilgiyi kabul etmek 79. yürürlüğe koymak 80. karara bağlamak 81. akıtmak 82. anlıyamamak 83. atılmak 84. başarmak 85. başkasına bırakmak 86. beyan etmek 87. boşaltmak 88. cereyan etmek 89. çözülmek 90. değişmek 91. delinmek 92. devretmek 93. dışarı atmak 94. dökülmek 95. -e dönüşmek 96. gitmek 97. hüküm vermek 98. ifade etmek 99. imtihanı vermek 100. iskambilde pas geçmek 101. ittihaz etmek 102. karar vermek 103. ölmek 104. pas çekmek 105. pas demek 106. paslaşmak 107. piyasaya sürmek 108. söz vermek 109. tutmak 110. üstünden geçmek 111. zail olmak

ana kullanım 2

01. geçit 02. boğaz 03. pasaj 04. dar yol 05. geçme 06. geçiş 07. giriş-çıkış izni 08. permi 09. izin kâğıdı 10. paso 11. sınavda geçme 12. pas 13. pasaport 14. kur 15. başarılı olma 16. can sıkıcılık 17. çekme 18. çekme maden 19. çıkış izni 20. diploma 21. geçme izni 22. giriş çıkış izni 23. giriş kartı 24. işleme 25. karne 26. meç hamlesi 27. sınav başarısı 28. sınavdan geçme 29. sırnaşıklık 30. söyleme 31. şahadetname 32. şebeke 33. uzlaşma girişimi 34. ülkeye giriş yolu 35. yapışkanlık 36. geçer 37. izin belgesi 38. kaynak pasosu 39. orta 40. sollama 41. ücretsiz geçiş hakkı belgesi 42. aktarma 43. başarılı 44. baştan çıkarma 45. bayrak değişimi 46. belen 47. boyun 48. çalım 49. durum 50. el çabukluğu 51. el hareketleri 52. eski içinde kat arası geçit 53. flört 54. geç 55. geçi 56. geçiş izni 57. gedik 58. girimlik 59. giriş 60. hal 61. hamle 62. hokkabazlık 63. hücum 64. iki dağ arası 65. iltifat 66. izin 67. kalibre 68. kanal 69. karavana 70. kaynak tabakası 71. kelebe 72. kısa izin 73. kısa izin yetkisi 74. müruriye 75. öğrenci pasosu 76. pasavan 77. ruhsat 78. silah ucunun rakibe dokunmadan geçmesi 79. tesviye 80. vaziyet 81. yol tezkeresi

hukuk

01. devretmek 02. geçmek 03. intikal etmek

1: 0 ms