• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nail

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 14999

nail

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9201

ormancılık

NAIL = [neyl] noun
1 tırnak
İngilizce örnek : He always bites his nails when he's nervous.
Türkçe çevirisi : Sinirleri gergin olduğu zaman daima tırnaklarını yer.
2 çivi
İngilizce örnek : He drove the nail into the wood.
Türkçe çevirisi : Çiviyi tahtaya çaktı.
İngilizce örnek : These nails are bent, I can't use them.
Türkçe çevirisi : Bu çiviler eğik, onları kullanamam.
¤ verb
çivilemek
İngilizce örnek : He nailed the boards together.
Türkçe çevirisi : Tahtaları çiviledi.
İngilizce örnek : The desks were stationary. They were nailed to the floor.
Türkçe çevirisi : Sıralar sabitti. Döşemeye çivilenmişlerdi.
* hit the nail on the head = taşı gediğine koymak, tam üstüne basmak
İngilizce örnek : Absolutely right! You've hit the nail right on the head.
Türkçe çevirisi : Kesinlikle doğru! Taşı gediğine koydun.

NAIL = nasıl okunur, okunuşu /neyl/ isim

1: 0 ms