• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

provide

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 508

PROVIDE = [prı'vayd] verb
1 (sb with sth) sağlamak, vermek * eşanlamlı : supply, equip, give, furnish, afford
İngilizce örnek : The river provides water for the village.
Türkçe çevirisi : Irmak köye su sağlar.
İngilizce örnek : The Red Crescent provided medical help.
Türkçe çevirisi : Kızılay tıbbi yardım sağladı.
İngilizce örnek : Can you provide us with a copy?
Türkçe çevirisi : Bize bir kopyasını verebilir misiniz?
İngilizce örnek : Her parents provide her with everything he needs.
Türkçe çevirisi : Anne babası ona gereksinim duyduğu her şeyi verir.
İngilizce örnek : His father provide him with clothes, food, and pocket money.
Türkçe çevirisi : Babası ona giyecek, yiyecek ve cep harçlığı verir.
2 hazırlıklı bulunmak, önlem almak * eşanlamlı : prepare, get ready, take precautions, anticipate
* provide for = geçimini sağlamak, bakmak
İngilizce örnek : The pension he gets provide comfortably for him and his wife.
Türkçe çevirisi : Aldığı emekli maaşı ona ve karısına rahat rahat yetiyor.

PROVIDE = nasıl okunur, okunuşu /prI'vayd/ eylem

1: 0 ms