• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

produce

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 814

bilişim

PRODUCE = 1 [prı'dyu: s] verb
1 üretmek, yapmak * eşanlamlı : make, create, invent, construct, fabricate, generate, manufacture, bring about
İngilizce örnek : What does this factory produce?
Türkçe çevirisi : Bu fabrika ne üretiyor?
2 yetiştirmek * eşanlamlı : bear, bring forth, yield
3 neden olmak * eşanlamlı : cause
İngilizce örnek : The medicine didn’t produce any undesirable effects.
Türkçe çevirisi : İlaç herhangi bir istenmeyen etkiye yol açmadı.
İngilizce örnek : Did your deliberations produce any result?
Türkçe çevirisi : Düşünüp taşınmaların herhangi bir sonuca götürdü mü?
4 (film) sahneye koymak, yapmak * eşanlamlı : show, exhibit, demonstrate
İngilizce örnek : Steven Spielberg produced The Mask of Zorro.
Türkçe çevirisi : Steven Spielberg, Zorro’nun Maskesi filmini sahneye koydu.
5 göstermek, vermek, çıkarmak
İngilizce örnek : Produce your driver's licence.
Türkçe çevirisi : Ehliyetini göster.
İngilizce örnek : The chairman produced another document.
Türkçe çevirisi : Başkan bir belge daha gösterdi.
İngilizce örnek : The defendant will produce new evidence at the trial.
Türkçe çevirisi : Davalı, duruşmada yeni bir kanıt gösterecek.

PRODUCE = 2 ['prodyu: s] noun
ürün
İngilizce örnek : He expected to get a good price for his garden produce.
Türkçe çevirisi : Bahçe ürünü için iyi bir fiyat almayı umuyordu.
İngilizce örnek : Thailand's principal agricultural produce is rice.
Türkçe çevirisi : Tayland’ın temel tarım ürünü pirinçtir.

1: 0 ms