• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deal

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 852

bilişim

DEAL = [di: l] verb
1 dağıtmak, vermek * eşanlamlı : share, distribute, deliver, give, dispense
İngilizce örnek : He dealt four cards to each player.
Türkçe çevirisi : Her oyuncuya dört kâğıt dağıttı.
2 alışveriş etmek * eşanlamlı : trade, do business, bargain
¤ noun
1 oyun kâğıtlarını dağıtma
2 alışveriş
3 iş, anlaşma * eşanlamlı : bargain, agreement, contract
İngilizce örnek : It's one of the biggest deals we have ever signed.
Türkçe çevirisi : Şimdiye kadar imzaladığımız en büyük anlaşmalardan biri.
* a good deal (of) = oldukça çok
İngilizce örnek : I spend a good deal of time reading.
Türkçe çevirisi : Okuyarak çok vakit geçiririm.
İngilizce örnek : She gave me a good deal of useful information.
Türkçe çevirisi : Bana birçok yararlı bilgi verdi.
İngilizce örnek : The storm did a great deal of damage to the maize in the fields.
Türkçe çevirisi : Fırtına tarlalardaki mısırlara çok hasar verdi.
* a great deal (of) = pek çok
İngilizce örnek : His work has improved a great deal.
Türkçe çevirisi : İşi çok gelişti.
İngilizce örnek : He has a great deal of money.
Türkçe çevirisi : Çok parası var.
İngilizce örnek : We had a great deal of rainy weather in April.
Türkçe çevirisi : Nisan ayında çok yağmurlu gün gördük.
İngilizce örnek : There was a great deal of tension at the time.
Türkçe çevirisi : O zaman çok gerilim vardı.
* deal in = ticareti yapmak, alıp satmak
İngilizce örnek : My brother deals in precious stones.
Türkçe çevirisi : Erkek kardeşim değerli taş alıp satar.
* deal out = dağıtmak, paylaştırmak
İngilizce örnek : She dealt out the chicken in equal portions.
Türkçe çevirisi : Pilici eşit porsiyonlarda paylaştırdı.
* deal with sb = baş etmek, davranmak
İngilizce örnek : He is a difficult man to deal with.
Türkçe çevirisi : Baş etmesi zor birisi.
İngilizce örnek : I hope you have dealt with him as he deserved.
Türkçe çevirisi : Umarım ona hak ettiği gibi davrandın.
* deal with sth = 1 ele almak, ilgilenmek; başa çıkmak
İngilizce örnek : I can't deal with this problem.
Türkçe çevirisi : Bu sorunla başa çıkamam.
İngilizce örnek : I'll deal with the matter personally.
Türkçe çevirisi : Meseleyle şahsen ilgileneceğim.
İngilizce örnek : We are dealing with your complaint.
Türkçe çevirisi : Şikâyetinizle ilgileniyoruz.
İngilizce örnek : Who deals with these matters?
Türkçe çevirisi : Bu meselelerle kim ilgileniyor?
2 ilgili olmak, hakkında olmak
İngilizce örnek : This chapter deals with drug abuse.
Türkçe çevirisi : Bu bölüm uyuşturucu kullanımı ile ilgili.

DEAL = deal nedir; deal ne demek; deal Türkçesi; deal nasıl okunur, okunuşu /di:l/ eylem [past tense : dealt, past participle : dealt, -ing : dealing]

ilgili sözler / related words

call off a deal can you get me a good deal on a loan close a deal close a deal with close the deal compound deal frame deal (out) cards deal a blow deal a blow at somebody deal a blow at something deal a new game deal again deal cards deal date deal door deal eyleminin ikinci ve üçüncü hali deal fairly with somebody deal fishes deal frame deal in deal in commodities deal in commodity deal in smuggled goods deal in something deal memo deal next row deal on the stock exchange deal out deal purchase value deal slip deal somebody deal somebody a blow deal somebody/something a blow deal something a blow deal something out deal the cards deal ticket deal with deal with a problem deal with it deal with somebody deal with something deal with successfully deal with the enemy difficult to deal with dirty deal do a deal double deal frame fair deal forex deal forward deal get a raw deal give somebody a raw deal give to deal go on a package deal hard to deal with have a bad deal he cares a great deal he minds a great deal he who has something to do with a big deal will always draw some profit horizontal deal frame i can't deal with this anymore i got a bum deal i got a raw deal if you deal with a fox, think of his tricks it is a deal it is my deal it's a deal it's a done deal it's no big deal it's not a big deal like it's such a big deal limit order - reserved day trading deal loading deal make a big deal about something make a deal negotiated deal new deal new deal plan new deal planı no big deal outright deal package deal premium deal pull a deal pull a fast deal quid deal raw deal red deal refusal to deal scrap deal square deal sweetheart deal take a good deal of time that is a deal that is saying a great deal the deal is off there is still a great deal of wear in it they entertain a great deal they that deal with the devil, get a dear pennyworth think a great deal of oneself think a great deal of somebody think a great deal of somebody or something trade deal we're ready to deal what's your deal wheel and deal which demands a great deal of effort white deal with a great deal of violence

1: 0 ms