• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deal

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 852

ana kullanım

01. alışveriş etmek

ana kullanım 1

01. dağıtmak 02. vermek 03. paylaştırmak 04. vurmak 05. patlatmak 06. iş yapmak 07. ticaret yapmak 08. bahsetmek 09. pay olarak vermek 10. pazarlık etmek 11. söz etmek 12. tayınlamak 13. yerleştirmek 14. alış veriş etmek 15. atmak 16. davranmak 17. değinmek 18. -den alışveriş etmek 19. gereğine bakmak 20. görüşmek 21. hareket etmek 22. idare etmek 23. indirmek 24. kâğıt dağıtmak 25. karışmak 26. konu olarak ele almak 27. muamele etmek 28. müşterisi olmak 29. pay etmek 30. sözetmek 31. uyuşturucu işi yapmak

ana kullanım 2

01. kâğıtları dağıtma sırası 02. anlaşma 03. 04. miktar 05. azami derece 06. çam kerestesi 07. hareket tarzı 08. kâğıt oyunu 09. kısım 10. metot 11. oyun kâğıtlarını dağıtma 12. politika 13. prosedür 14. sistem 15. tahta 16. usul 17. dağıtım 18. daha da fazla olma 19. kâğıt dağıtma 20. yöntem

basketbol

01. hücumda pas yapma

bilişim

01. dağıt

hukuk

01. sözleşme 02. alakadar olmak 03. işlem 04. ticaret yapma

inşaat

01. çam kalas

iskambil

01. el 02. kâğıt dağıtmak

iş dünyası

01. ilgilenmek 02. meşgul olmak 03. ele almak 04. işlemek 05. alışveriş yapmak 06. uğraşmak 07. alışveriş 08. pazarlık 09. uğraş 10. meşguliyet 11. davranış 12. muamele 13. uzlaşma 14. iştigal etmek

marangozluk

01. çam tahtası 02. kalas

mimarlık

01. çam kerestesi 02. padavra 03. tahta

ormancılık

01. düme 02. madriye 03. tahta

tarım

01. çam

teknik

01. İskoç köknarı

ticaret

01. iştigal etmek

ilgili sözler / related words

call off a deal can you get me a good deal on a loan close a deal close a deal with close the deal compound deal frame deal (out) cards deal a blow deal a blow at somebody deal a blow at something deal a new game deal again deal cards deal date deal door deal eyleminin ikinci ve üçüncü hali deal fairly with somebody deal fishes deal frame deal in deal in commodities deal in commodity deal in smuggled goods deal in something deal memo deal next row deal on the stock exchange deal out deal purchase value deal slip deal somebody deal somebody a blow deal somebody/something a blow deal something a blow deal something out deal the cards deal ticket deal with deal with a problem deal with it deal with somebody deal with something deal with successfully deal with the enemy difficult to deal with dirty deal do a deal double deal frame fair deal forex deal forward deal get a raw deal give somebody a raw deal give to deal go on a package deal hard to deal with have a bad deal he cares a great deal he minds a great deal he who has something to do with a big deal will always draw some profit horizontal deal frame i can't deal with this anymore i got a bum deal i got a raw deal if you deal with a fox, think of his tricks it is a deal it is my deal it's a deal it's a done deal it's no big deal it's not a big deal like it's such a big deal limit order - reserved day trading deal loading deal make a big deal about something make a deal negotiated deal new deal new deal plan new deal planı no big deal outright deal package deal premium deal pull a deal pull a fast deal quid deal raw deal red deal refusal to deal scrap deal square deal sweetheart deal take a good deal of time that is a deal that is saying a great deal the deal is off there is still a great deal of wear in it they entertain a great deal they that deal with the devil, get a dear pennyworth think a great deal of oneself think a great deal of somebody think a great deal of somebody or something trade deal we're ready to deal what's your deal wheel and deal which demands a great deal of effort white deal with a great deal of violence

1: 0 ms