• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

create

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1131

ana kullanım 1

01. yaratmak 02. -e yol açmak 03. neden olmak 04. atamak 05. halketmek 06. inşa etmek 07. kurmak 08. mesele çıkarmak 09. meydana getirmek 10. ortaya çıkarmak 11. paye vermek 12. peyda etmek 13. tayin etmek 14. türetmek 15. var etmek 16. vücuda getirmek 17. vücut vermek 18. yol açmak 19. oluşturmak 20. vermek 21. çıkarmak 22. -e neden olmak 23. ibda etmek 24. icat etmek 25. icrayı sanat etmek 26. ihdas etmek 27. meydana koymak 28. ortaya koymak 29. tekvin etmek 30. teşekkül ettirmek 31. vücuta getirmek 32. yapmak 33. yaygara koparmak 34. yetki vermek

ana kullanım 2

01. yaratma 02. oluştur 03. yarat

CREATE = [kri'eyt] verb
yaratmak * eşanlamlı : invent, originate, coin, produce, generate, beget * karşıtanlamlı : abolish
İngilizce örnek : Sezgin Burak created the character 'Tarkan'.
Türkçe çevirisi : Sezgin Burak 'Tarkan' karakterini yarattı.
İngilizce örnek : The Holy Koran says that Allah created the world.
Türkçe çevirisi : Kuran, Allah’ın dünyayı yarattığını söyler.
İngilizce örnek : It's important to create a good impression at a job interview.
Türkçe çevirisi : Bir işe giriş görüşmesinde iyi bir izlenim yaratmak önemlidir.

1: 0 ms