• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

create

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1131

CREATE = [kri'eyt] verb
yaratmak * eşanlamlı : invent, originate, coin, produce, generate, beget * karşıtanlamlı : abolish
İngilizce örnek : Sezgin Burak created the character 'Tarkan'.
Türkçe çevirisi : Sezgin Burak 'Tarkan' karakterini yarattı.
İngilizce örnek : The Holy Koran says that Allah created the world.
Türkçe çevirisi : Kuran, Allah’ın dünyayı yarattığını söyler.
İngilizce örnek : It's important to create a good impression at a job interview.
Türkçe çevirisi : Bir işe giriş görüşmesinde iyi bir izlenim yaratmak önemlidir.

1: 0 ms