• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

make

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 125

ana kullanım 1

01. yapmak 02. hazırlamak 03. düzeltmek 04. meydana getirmek 05. -e neden olmak 06. sağlamak 07. elde etmek 08. -tirmek 09. -dırmak 10. -e eşit olmak 11. etmek 12. varmak 13. ulaşmak 14. yetişmek 15. gelmek 16. yol almak 17. katetmek 18. gitmek 19. olmak 20. -e kalkışmak 21. -mek üzere olmak 22. tamamlamak 23. haline sokmak 24. -inci olmak 25. açmak 26. akdetmek 27. almak 28. anlam vermek 29. atamak 30. başarıyla yapmak 31. başarmak 32. becermek 33. belirlemek 34. çekmek 35. çevirmek 36. çıkarmak 37. çıkmak 38. doğurmak 39. döndürmek 40. dönüştürmek 41. düzeltmek (yatak) 42. düzenlemek 43. el almak 44. erişmek 45. eşit olmak 46. ettirmek 47. eylemek 48. girmek 49. hareket etmek 50. hesap etmek 51. hizmet etmek 52. ifade etmek 53. ile yaptırmak 54. imal etmek 55. inşa etmek 56. kabarmak 57. kabul etmek 58. kalkışmak 59. kazanmak (para) 60. kazanmak 61. kılmak 62. konuşma yapmak 63. koymak 64. kurmak 65. mana vermek 66. mecbur etmek 67. meydana gelmek 68. neden olmak 69. olmayı becermek 70. oyun almak 71. parti çıkmak 72. pişirmek 73. sanmak 74. sayı yapmak 75. sel basmak 76. su basmak 77. tahmin etmek 78. teveccüh etmek 79. uğramak 80. vermek 81. yakalamak 82. yakmak 83. yaptırmak 84. yaratmak 85. yazmak 86. yerine koymak 87. yönelmek 88. yükselmek 89. anlamak 90. atlamak 91. çalmak 92. çıkartmak 93. davranmak 94. devirmek 95. devreyi kapamak 96. dikmek 97. düdüklemek 98. düzmek 99. -e doğru yürümek 100. -e varmak 101. edinmek 102. gibi davranmak 103. gibi göstermek 104. görmek 105. ilişki kurmak 106. kâfi gelmek 107. kapatmak 108. karıştırmak 109. kaydetmek 110. kaymak 111. kesmek 112. oluşturmak 113. örmek 114. puan kazanmak 115. seçmek 116. sevişmek 117. tayin etmek 118. teşkil etmek 119. tutmak (yekûn) 120. üretmek 121. vazetmek 122. yatmak 123. -ye eşit olmak 124. yemek 125. yetmek

ana kullanım 2

01. yapı 02. biçim 03. marka 04. çeşit 05. yapım 06. üretim 07. fabrika mamulatı 08. imalat 09. kâğıt oyun 10. moda çizgisi 11. randıman 12. stil 13. şekil 14. verim 15. yapılış 16. bellik 17. devre tamamlama 18. devrenin kapanması 19. dizayn 20. elektrik devresinin kapanması 21. eski dosyanın 22. fabrika markası 23. fason 24. imal 25. kesim 26. mal 27. mamulat 28. model 29. tasnifsiz (çay) 30. tip 31. tür 32. yapılış şekli

1: 0 ms