• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

serve

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1225

ana kullanım 1

01. -e hizmet etmek 02. hizmet vermek 03. hizmetinde olmak 04. çalışmak 05. bir yerde çalışmak 06. bir iş yapmak 07. gereksinimini karşılamak 08. yetmek 09. yeterli olmak 10. işini görmek 11. işine yaramak 12. bakmak 13. servis yapmak 14. hapiste geçirmek 15. içerde yatmak 16. cezasını çekmek 17. tebliğ etmek 18. aldatmak 19. çiftleştirmek 20. faydası dokunmak 21. görev almak 22. görev icra etmek 23. görev yapmak 24. hizmet etmek 25. hizmetçi olmak 26. hizmetçilik etmek 27. hizmetini görmek 28. hizmette bulunmak 29. idare etmek 30. ifa etmek 31. ihtiyacını karşılamak 32. ihtiyacını sağlamak 33. ikram etmek 34. işe yaramak 35. kâfi gelmek 36. kandırmak 37. katkısı olmak 38. korumak 39. muamele etmek 40. müşteriye bakmak 41. serviste bulunmak 42. tamamlamak 43. tapmak 44. vermek 45. yapmak 46. yararı olmak 47. yardım etmek 48. yetişmek 49. aşmak 50. çekmek 51. çektirmek 52. dağıtmak 53. davranmak 54. -e muamele etmek 55. -e yaramak 56. -e yardım etmek 57. elvermek 58. geçirmek 59. hapis yatmak 60. hizmet görmek 61. -in hizmetinde olmak 62. -in ihtiyacını karşılamak 63. -in işine yaramak 64. iş görmek 65. istediği şeyleri vermek 66. kötü davranmak 67. kulluk etmek 68. olanak tanımak 69. sağlamak 70. sofraya yemek vermek 71. vazifesini görmek 72. yaramak 73. yararı dokunmak 74. yardımcı olmak 75. yerine geçmek 76. yerine getirmek

ana kullanım 2

01. memuriyet 02. servis 03. hizmet 04. servis atışı 05. servis yapma sırası

askeri

01. doldurup ateşlemek 02. ifa etmek 03. yerine getirmek

denizcilik

01. façuna etmek

güvenlik

01. hapis cezası çekmek

hukuk

01. bildirmek 02. ceza çekmek 03. ceza doldurmak 04. hapiste yatmak

masa tenisi

01. servis atmak

spor

01. servis atmak

tarım

01. aştırmak 02. çiftlemek

teknik

01. bakımını yapmak 02. işler hale getirmek

ticaret

01. yardım etmek 02. yardımcı olmak

turizm

01. bakmak 02. yemek ve içki servisi yapmak

voleybol

01. servis atışı yapmak 02. topu oyuna sokmak

SERVE = [sö: v] verb
1 hizmet etmek, görev almak * eşanlamlı : assist, help, aid, work for
İngilizce örnek : He serves on the committee.
Türkçe çevirisi : Komisyonda görevli.
İngilizce örnek : He served in the police force for thirty years.
Türkçe çevirisi : Emniyette otuz yıl hizmet verdi.
2 servis yapmak, bakmak * eşanlamlı : wait on, attend
İngilizce örnek : He serves tea when his friends call on him.
Türkçe çevirisi : Arkadaşları onu ziyaret edince çay servisi yapar.
İngilizce örnek : They serve very good food at that restaurant.
Türkçe çevirisi : O restoranda çok iyi yemek veriyorlar.
İngilizce örnek : We serve hundreds of customers every day.
Türkçe çevirisi : Her gün yüzlerce müşteriye servis yapıyoruz.
İngilizce örnek : When we entered the restaurant, she was busy serving a customer.
Türkçe çevirisi : Restorana girdiğimiz zaman o bir müşteriye bakıyordu.
3 vazifesini görmek, yerine geçmek * eşanlamlı : function, perform, act, suit, answer, satisfy, fulfil
4 (tenis, voleybol) servis atmak
İngilizce örnek : Serving the ball is one of the most important skills in tennis.
Türkçe çevirisi : Servis atmak teniste en önemli becerilerden biridir.
* serve your/the purpose = işine yaramak, işini görmek

1: 0 ms