• Medya

  • Uygulama

  • Google Play


KAYNAKÇA


Ana Kaynaklar

1 - BAYRAM, Ali : İngilizce-Türkçe / Türkçe - İngilizce Büyük İş Dünyası Sözlüğü, Tempus Sözlük Dizisi, İstanbul, 2015.

2 - BAYRAM, Ali : İngilizce-Türkçe / Türkçe - İngilizce Büyük Turizm Sözlüğü, Tempus Sözlük Dizisi, İstanbul, 2013.

3 - BAYRAM, Ali : İngilizce-Türkçe / Türkçe - İngilizce Tıp Sözlüğü, Tempus Sözlük Dizisi, İstanbul, 2017.

4 - BAYRAM, Ali : İngilizce-Türkçe / Türkçe - İngilizce Büyük Sözlük, Fono Yayınları, İstanbul, 1998.

5 - BAYRAM, Ali : İngilizce-Türkçe Teknik Terimler Sözlüğü, Fono Yayınları, İstanbul, 2001.

6 - BAYRAM, Ali : Türkçe-İngilizce Teknik Terimler Sözlüğü, Fono Yayınları, İstanbul, 2001.

7 - BAYRAM, Ali : English-Turkish Phrasebook, Tempus Sözlük Dizisi, İstanbul, 2014.


Yardımcı Kaynaklar

Akdikmen, Resuhi : Oxford Resimli Ansiklopedik Sözlük, Güneş Yayınları, İstanbul, 1985

Arıkan, Necmettin : Yeni İngilizce-Türkçe Sözlük, Rafet Zaimler Kitabevi, İstanbul, 1972

Güler, Çağatay : Tıp Sözlüğü, Güneş Kitabevi, İstanbul, 1997

Collins Cobuild : Dictionary of Phrasal Verbs, Collins ELT, London, 1989

Ernst, R. : Dictionary of Engineering and Technology, (French-English) Oscar Brandstetter Verlag, Wiesbaden, 1982

Ernst, R. : Dictionary of Engineering and Technology, (English-French) Oscar Brandstetter Verlag, Wiesbaden, 1984

Ernst, R. : Dictionary of Engineering and Technology, (English-German) Oscar Brandstetter Verlag, Wiesbaden, 1985

Ernst, R. : Dictionary of Engineering and Technology, (German-English) Oscar Brandstetter Verlag, Wiesbaden, 1989

Girgin, Kemal : Politika Sözlüğü, Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1982

Hançerlioğlu, Orhan : Ticaret Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982

Hançerlioğlu, Orhan : Ekonomi Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986

Hançerlioğlu, Orhan : Türk Dili Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1995

Hançerlioğlu, Orhan : İslami İnançlar Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000

Hançerlioğlu, Orhan : Toplumbilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2001

Hançerlioğlu, Orhan : Felsefe Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004

Jones, G.- Meadows, J.- Meriç, D.- Çankaya, B. : Büyük Deyimler Sözlüğü, Fono Yayınları, İstanbul, 1998

Küçükşahin, Fahrettin : English-Turkish Encyclopedic Technical Dictionary, İnkilâp, İstanbul, 1997

Metro-Longman Yayınları : Longman-Metro Büyük İngilizce-Türkçe /Türkçe-İngilizce Sözlük, İstanbul, 1993

Moran, A.Vahid : Büyük Türkçe-İngilizce Sözlük, Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 1.bs, Adam Yayınları, İstanbul, 1985

Özön, N. : Büyük Dil Kılavuzu. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995

Önsal, Naci : Endüstri İlişkileri Sözlüğü, Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları, Ankara, 2017

Genelkurmay Başkanlığı : Silahlı Kuvvetler İngilizce-Türkçe Askeri Terimler Sözlüğü, Gnkur. Basımevi, Ankara, 1969

Sankur, Bülent : Bilişim Sözlüğü, İngilizce-Türkçe Ansiklopedik, Pusula Yayıncılık, İstanbul, 2002

Türkay, Kaya : Yeni Özleştirme Kılavuzu, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2016


çevrimiçi kaynakça


https://terimler.org/


https://www.thefreedictionary.com/

https://www.lexico.com/

https://www.collinsdictionary.com/

https://www.oxforddictionaries.com/

https://www.merriam-webster.com/

https://www.collinsdictionary.com/

https://www.dictionary.com/

https://dictionary.cambridge.org/

https://www.yourdictionary.com/

https://www.macmillandictionary.com/


http://www.tubaterim.gov.tr/


https://www.wikipedia.org

https://eksisozluk.com/

https://www.uludagsozluk.com/

https://intweb.tse.org.tr/

http://www.tdk.gov.tr/

http://www.dildernegi.org.tr/

http://lugatim.com/


https://dergipark.org.tr/tr/
https://www.journalagent.com/
https://www.rehabilitasyon.com/sozluk/
https://www.kanser.org/saglik/toplum/