• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

set

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2739

set

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 204

ana kullanım 1

01. koymak 02. hazırlamak 03. saptamak 04. belirlemek 05. gerçekleştirmek 06. batmak 07. başlatmak 08. film, kitap vb.'ne belli bir ortam vermek 09. tutmak 10. monte etmek 11. katılaşmak 12. koyulaşmak 13. katılaştırmak 14. meyve vermek 15. ayarlamak 16. kurmak 17. ağaçlandırmak 18. ayar etmek 19. bağlamak 20. bezemek 21. bırakmak 22. biçmek 23. birleştirmek 24. bulup yerini göstermek 25. değer biçmek 26. değerini belirlemek 27. değerlendirmek 28. dizmek 29. donmak 30. döşemek 31. düzenlemesini yapmak 32. eğilmek 33. emir vermek 34. emretmek 35. ferma durmak 36. ferma etmek 37. fermaya geçmek 38. fikse etmek 39. fön çekmek 40. gelip geçmek 41. gelişmek 42. götürmek 43. hazır hale getirmek 44. ıslakken şekil vermek 45. kavuşmak 46. kaynamak 47. kenetlemek 48. kesilmek 49. keskin duruma getirmek 50. keskinleştirmek 51. kışkırtmak 52. kıymetini belirlemek 53. koyulaştırmak 54. neden olmak 55. not almak 56. not düşmek 57. not etmek 58. olgun hale gelmek 59. oturtmak 60. ölçülemek 61. pıhtılaştırmak 62. raptetmek 63. riske sokmak 64. sabitleşmek 65. sakinleştirmek 66. sebebiyet vermek 67. sert hale gelmek 68. sıkmak 69. sona erdirmek 70. takmak 71. tam gelmek 72. tavlamak 73. tespit etmek 74. tutturmak 75. uyarlamak 76. uymak 77. üste oturmak 78. vermek 79. yatıştırmak 80. yerine koymak 81. yerine oturmak 82. yerine oturtmak 83. yol açmak 84. açmak 85. akmak 86. avın yerini göstermek 87. bilemek 88. çevirmek 89. çizmek 90. çözmek 91. dikmek 92. doğrultmak 93. donatmak 94. durup avın yerini göstermek 95. düzeltmek 96. düzenlemek 97. ekmek 98. esmek 99. gelmek 100. gurup etmek 101. iş vermek 102. kakma işi yapmak 103. kararlaştırmak 104. kasılmak 105. kuluçkaya yatırmak 106. mıhlamak 107. olgunlaşmak 108. oturmak 109. pekişmek 110. pekiştirmek 111. pıhtılaşmak 112. riske atmak 113. saldırtmak 114. salıvermek 115. serbest bırakmak 116. sertleşmek 117. sertleştirmek 118. sormak 119. süslemek 120. şekil vermek 121. tamamlamak 122. tayin etmek 123. tehlikeye atmak 124. üzerine salmak 125. yapmak 126. yaptırmak 127. yazmak 128. yerleşmek 129. yerleştirmek 130. yönelmek 131. yöneltmek

ana kullanım 2

01. takım 02. set 03. seri 04. koleksiyon 05. grup 06. cihaz 07. batma 08. batış 09. gurup 10. duruş 11. vaziyet 12. film çekilen yer 13. dekor 14. dönme 15. dönemeç 16. eğilim 17. yön 18. meyil 19. niyetli 20. kararlı 21. kafasına koymuş 22. hazır 23. sabit 24. değişmez 25. belirli 26. belirlenmiş 27. kararlaştırılmış 28. açık hava 29. âdetlere uygun 30. belirtilmiş 31. bezem 32. biçim 33. bildiğinden şaşmaz 34. bulutsuz hava 35. bükülme 36. cümle 37. çarpılma 38. daimi 39. eğilme 40. ferma 41. fiks 42. film seti 43. gelenek haline gelmiş 44. geleneklere uygun 45. kakma işi 46. kesim 47. kesin 48. klişe 49. makas 50. mıhlı 51. mizanpili 52. mizanpli 53. muayyen 54. oturtma 55. porsuk ini 56. samimi olmayan 57. seri makale 58. seri yazı 59. sıkılmış 60. sofra takımı 61. soğan 62. sürekli 63. tavır 64. yığın 65. aklına koymuş 66. alıcı 67. alışılmış 68. ayar 69. azimli 70. basmakalıp 71. beylik 72. birlik 73. daim 74. -den şaşmayan 75. dikili 76. dizi 77. dizili 78. donmuş 79. donuk 80. durum 81. geleneksel 82. gidiş yönü 83. gidişat 84. hal 85. içten olmayan 86. in 87. inatçı 88. kafile 89. kat 90. katılaşma 91. kesin kararlı 92. kımıldanmaz 93. konmuş 94. kökleşmiş 95. kurulmuş 96. öğür 97. önceden hazırlanmış 98. önceden tespit edilmiş 99. sapma 100. sıra 101. temayül 102. topluluk 103. vücuda oturuş 104. yapılmış 105. yapmacık 106. yemek takımı 107. yerleşmiş 108. yerleştirme 109. zümre

atletizm

01. dikkat 02. çıkışa hazır pozisyonda bekleyen atlet 03. dikkat komutu

baskı

01. tertip etmek

bilişim

01. ayarla 02. ayarlanan 03. ayarlandı 04. belirle 05. benimse 06. küme kur

bitkibilim

01. fidan 02. fide 03. fidecik

denizcilik

01. akma

dilbilim

01. bütün

eğitim

01. hazır olma eğilimi 02. öğrenci kümelemesi

elektrik

01. cümle

eskrim

01. müsabakaya başlamadan hemen önce silah esnetmek

gökbilim

01. üful etmek

hakaret

01. klik 02. türedi 03. zıpçıktı

haritacılık

01. yatak

havacılık

01. konumuna getirmek 02. koymalı 03. pozisyonuna getirmek 04. set etmek

hekimlik

01. koyma 02. meyveye durmak 03. onarmak 04. yerleşmek

inşaat

01. döşeme 02. son kat sıva vurma 03. fiting 04. garnitür 05. priz yapmak

madencilik

01. dikmek

matematik

01. cümle

mimarlık

01. kaldırım kaplaması

müzik

01. bestelemek

oto

01. kuruma

reklam

01. görünçlük bezemi

ruhbilim

01. kurgu

sinema

01. stüdyo düzlüğü 02. almaç 03. bezem kurmak 04. plato

spor

01. bir oyunun her aşaması 02. dikkat komutu

tarım

01. gurka yatmak 02. alet 03. daldırmak

teknik

01. küme 02. taş parke 03. donma 04. akış yönü 05. ayarını yapmak 06. ayarlama 07. çaprazlığını ayarlamak 08. elektriksel aygıt 09. makine düzeni 10. priz 11. priz tutmak

tiyatro

01. dekor kurmak 02. diplik 03. iç dekor 04. mizansen 05. sahne

turizm

01. değiştirilemez

voleybol

01. oyun kurma 02. servisi filenin üstü ile bir seviyede atmak

yöntembilim

01. öbek

1: 0 ms