• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

impose

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5709

IMPOSE = [im'pouz] verb
1 (vergi) koymak * eşanlamlı : levy
2 zorla kabul ettirmek * eşanlamlı : require, demand, enforce, encroach, intrude
İngilizce örnek : I don't want to impose my views on you.
Türkçe çevirisi : Fikirlerimi sana zorla kabul ettirmek istemiyorum.
* impose on/uupon sb/sth = yük olmak, zahmete sokmak
İngilizce örnek : He imposes on his friends by constantly borrowing from them.
Türkçe çevirisi : Arkadaşlarından sürekli borç para isteyerek onlara yük oluyor.

1: 0 ms