• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lay

Türkçe - İngilizce

lay

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1049

ana kullanım

01. duruş 02. gömmek 03. mahal

ana kullanım 1

01. yaymak 02. sermek 03. koymak 04. dizmek 05. yerleştirmek 06. döşemek 07. sürmek 08. değdirmek 09. dokundurmak 10. hazırlamak 11. yumurtlamak 12. yatıştırmak 13. yüklemek 14. isnat etmek 15. yatırmak 16. üstüne oynamak 17. arz etmek 18. bahis düzenlemek 19. bahis tutuşmak 20. bahşe tutuşmak 21. becermek 22. çağırmak 23. çarpmak 24. iddia etmek 25. kalkmasına engel olmak 26. kaplamak 27. kurmak 28. rota tutturmak 29. tespit etmek 30. vermek 31. vurarak yere sermek 32. yatağa hapsolmak 33. yere yatırmak 34. bahse girmek 35. bahse para yatırmak 36. bastırmak 37. bırakmak 38. dinmek 39. ileri sürmek 40. -nin üstüne atmak 41. ortadan kaldırmak 42. örmek 43. plan ya da tuzak kurmak 44. sevişmek 45. sinkaf etmek 46. sunmak 47. takdim etmek 48. uydurmak 49. uzanmak 50. vurmak 51. yatmak 52. yemek 53. yere sermek

ana kullanım 2

01. rahip sınıfından olmayan 02. eğitim görmemiş 03. balad 04. cinsel ilişki 05. gazel 06. işin uzmanı olmayan 07. laik 08. profesyonel olmayan 09. şiir 10. türkü 11. biçim 12. fahişe 13. hal 14. 15. kadın 16. kız 17. konum 18. layik 19. meslekten olmayan 20. mevki 21. sevişme 22. şarkı 23. şarkı sözü 24. şekil 25. yatma

argo

01. atlamak 02. devirmek 03. düdüklemek 04. düzmek 05. kaymak 06. sikmek 07. sinkaflamak 08. yatmak

askeri

01. doğrultmak 02. hedefe doğru çevirmek 03. rota çizmek 04. rota vermek 05. tevcih etmek

coğrafya

01. konum 02. mevki

denizcilik

01. büküm

dilbilgisi

01. lie eyleminin ikinci hali

dini

01. din adamı olmayan

eski

01. halk şiiri 02. şarkı

inşaat

01. büküm 02. örmek

iş dünyası

01. kurmak 02. örmek 03. yüklemek 04. belirli meslekten olmayan 05. uzman olmayan 06. alaylı 07. arazi yapısı 08. durum 09. vaziyet

kaba

01. düzmek 02. kaymak 03. sikmek

mimarlık

01. kaba sıva vurmak

mühendislik

01. sarım uzunluğu

teknik

01. duruş yönü 02. sarım

turizm

01. bırakmak

1: 0 ms