• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lay

Türkçe - İngilizce

lay

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1049

denizcilik

mühendislik

LAY = [ley] verb
laid [leyd]
1 yaymak, sermek; koymak * eşanlamlı : place, spread, set down, lay out
İngilizce örnek : He laid the books on the table.
Türkçe çevirisi : Kitapları masaya koydu.
İngilizce örnek : The police ordered the robbers to lay down their arms.
Türkçe çevirisi : Polis soygunculara silahlarını yere bırakmalarını emretti.
2 döşemek
3 yatırmak
İngilizce örnek : She laid the baby on the bed.
Türkçe çevirisi : Bebeği yatağa yatırdı.
İngilizce örnek : They laid the sick child on the bed.
Türkçe çevirisi : Hasta çocuğu yatağa yatırdılar.
4 hazırlamak, kurmak * eşanlamlı : prepare, devise
İngilizce örnek : Haven't you laid the table yet?
Türkçe çevirisi : Sofrayı daha kurmadın mı?
İngilizce örnek : Has the table been laid?
Türkçe çevirisi : Sofra kuruldu mu?
5 yumurtlamak
İngilizce örnek : Mammals don't lay eggs.
Türkçe çevirisi : Memeli havanlar yumurta yumurtlamaz.
İngilizce örnek : The bird has laid three eggs.
Türkçe çevirisi : Kuş üç yumurta yumurtladı.
İngilizce örnek : The hen has laid an egg.
Türkçe çevirisi : Tavuk bir yumurta yumurtladı.
¤ noun
durum, duruş
* lay aside = bir kenara koymak
İngilizce örnek : He laid the book aside.
Türkçe çevirisi : Kitabı bir kenara koydu.
* lay down = belirlemek, saptamak
* lay off = işten çıkarmak
İngilizce örnek : In a slump a lot of labourers are laid off.
Türkçe çevirisi : Ekonomik bunalımda birçok işçi işten çıkarılır.
İngilizce örnek : We didn't need so many workers, so we laid him off.
Türkçe çevirisi : O kadar çok işçiye ihtiyacımız yoktu, bu yüzden onu işten çıkardık.
İngilizce örnek : The management has decided to lay off 50 workers.
Türkçe çevirisi : Yönetim 50 işçiyi işten çıkarmaya karar verdi.
* lay on = temin etmek, sağlamak
* lay out = yere sermek
* lay up = (hastalık) yatağa düşürmek

LAY = nasıl okunur, okunuşu /ley/ eylem [past tense : laid, past participle : laid, -ing : laying]

LAY = nasıl okunur, okunuşu /ley/ eylem

LAY = nasıl okunur, okunuşu /ley/ sıfat

1: 5 ms