• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

remember

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 993

ana kullanım

01. anımsamak 02. hatırlamak 03. aklında tutmak 04. hatırında tutmak 05. unutmamak 06. görmek 07. aklında kalmak 08. anmak 09. ansımak 10. bilmek 11. çıkarmak 12. dualarında yer vermek 13. göz önünde bulundurmak 14. göz önünde tutmak 15. hatırında kalmak 16. ihmal etmemek 17. selam göndermek 18. selam götürmek 19. selamlarını söylemek 20. vermek 21. yad etmek 22. aklına gelmek 23. bahşiş vermek 24. bellemek öğrenmek 25. -den selam götürmek 26. düşünmek 27. hatırda tutmak 28. -ın selamını söylemek 29. tahattur etmek 30. tezekkür etmek 31. yâdetmek

bilişim

01. anımsa 02. unutmayın

eğitim

01. anı 02. anımsama 03. zihinden hatırlama

ruhbilim

01. anma

REMEMBER = [ri'membı] verb
hatırlamak, anımsamak * eşanlamlı : recall, call to mind, recognize, memorize * karşıtanlamlı : forget
İngilizce örnek : Sorry, I can't remember your name.
Türkçe çevirisi : Affedersiniz, isminizi hatırlamıyorum.
İngilizce örnek : I don't remember their address.
Türkçe çevirisi : Onların adreslerini hatırlamıyorum.
İngilizce örnek : I don't remember where he works.
Türkçe çevirisi : Onun nerede çalıştığını bilmiyorum.
İngilizce örnek : Do you remember if I locked the door when we left the house?
Türkçe çevirisi : Evden çıktığımız zaman kapıyı kilileyip kilitlemediğimi hatırlıyor musun?
* remember doing sth = bir şey yaptığını hatırlamak
İngilizce örnek : I remember coming here when I was a child.
Türkçe çevirisi : Çocukken buraya geldiğimi hatırlıyorum.
İngilizce örnek : I remember eating a steak in that restaurant.
Türkçe çevirisi : O restoranda biftek yediğimi hatırlıyorum.
İngilizce örnek : I remember reading that book a long time ago.
Türkçe çevirisi : O kitabı uzun zaman önce okuduğumu hatırlıyorum.
İngilizce örnek : She remembers seeing that film last year.
Türkçe çevirisi : O filmi geçen sene gördüğünü hatırlıyor.
İngilizce örnek : I remember your telling me that last week.
Türkçe çevirisi : Bunu bana geçen hafta söylediğini hatırlıyorum.
İngilizce örnek : I can remember drinking a lot of champagne.
Türkçe çevirisi : Çok şampanya içtiğimi hatırlıyorum.
İngilizce örnek : I can't remember going to bed.
Türkçe çevirisi : Yatmaya gittiğimi hatırlamıyorum.
* remember to do sth = bir şey yapması gerekiğini hatırlamak, bir şey yapmayı unutmamak
İngilizce örnek : I must remember to call her tonight.
Türkçe çevirisi : Onu bu akşam aramayı unutmamalıyım.
İngilizce örnek : Please remember to turn off the lights when you go.
Türkçe çevirisi : Lütfen giderken ışıkları kapamayı unutma.
İngilizce örnek : Please remember to turn the TV off before you go to bed.
Türkçe çevirisi : Yatmaya gitmeden önce televizyonu kapamayı unutma.
İngilizce örnek : Remember to buy a present for your mother; it's her birthday today.
Türkçe çevirisi : Annene bir hediye almayı unutma, bugün onun doğum günü.
İngilizce örnek : I hope I remember to post that letter.
Türkçe çevirisi : İnşallah o mektubu postalamayı unutmam.
İngilizce örnek : He remembered to pay the bill.
Türkçe çevirisi : Faturayı ödemeyi unutmadı.
* remember sb to sb = selam söylemek, selam göndermek
İngilizce örnek : Remember me to your mother.
Türkçe çevirisi : Annene benden selam söyle.
İngilizce örnek : Remember me to your wife.
Türkçe çevirisi : Eşine benden selam söyle.

1: 0 ms