• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

surrender

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4651

SURRENDER = [sı'rendı] verb
1 teslim olmak * eşanlamlı : relinquish, yield, hand over, give up, submit, resign * karşıtanlamlı : resist
İngilizce örnek : He put up no resistance and surrendered quietly.
Türkçe çevirisi : Hiç direniş göstermedi ve sessizce teslim oldu.
İngilizce örnek : The enemy surrendered after the battle.
Türkçe çevirisi : Savaştan sonra düşman teslim oldu.
2 teslim etmek * eşanlamlı : admit

1: 0 ms