• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

shift

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2326

ana kullanım 1

01. değişme 02. değiştirme 03. değişiklik 04. vardiya 05. nöbet 06. ekip 07. posta 08. çalışma süresi 09. işçi ekibi 10. iş nöbeti 11. işçi takımı 12. aynı vardiyada çalışan işçiler 13. iç gömleği 14. kombinezon 15. şanzıman 16. bahane 17. hile 18. çare 19. tedbir 20. dönme 21. rotasyon 22. desise 23. deveran 24. iş devresi 25. kaydırma 26. keşik 27. tur 28. değişim 29. kayma 30. vites değiştirme 31. çalışma grubu 32. yerinden oynama 33. almaşlama 34. atım 35. basamak 36. bürgüt 37. çözüm 38. deplasman 39. fay 40. işçinin çalıştığı saatler 41. kadın iç gömleği 42. katakulli 43. kavança 44. kayım 45. kerti 46. kırılma 47. koruyucu kılıf 48. mesai 49. örtenek 50. şanjman 51. taşınma 52. vites 53. vitese geçirme 54. yer değiştirme 55. yerinden oynatma

ana kullanım 2

01. taşımak 02. kaçamak 03. vergi yansıtmak 04. kaldırmak 05. nakletmek 06. değişmek 07. değiştirmek 08. yüklemek 09. geçinmek 10. idare etmek 11. yaşamak 12. ağız yapmak 13. atmak 14. baştan savmak 15. biçimi değişmek 16. bir tek atmak 17. bozulmak 18. çıkmak 19. devirmek 20. dirise etmek 21. dönmek 22. dönüştürmek 23. estek köstek etmek 24. fazla gelmek 25. götürmek 26. hızlı yemek 27. kavança etmek 28. kaymak 29. konut değiştirmek 30. silinmek 31. teati etmek 32. tıkıştırmak 33. vermek 34. yer değiştirmek 35. yeri değişmek 36. yerinden etmek 37. yerini değiştirmek 38. yıkmak 39. yön değiştirmek 40. yönü değişmek 41. kaydırmak 42. avaraya almak 43. boşa almak 44. dümen kırmak 45. pozisyon değiştirmek 46. vites değiştirmek 47. kaçamak cevap vermek 48. kaçamak hareket etmek 49. lafı çevirmek 50. ötelemek 51. tıkınmak 52. vardiya değiştirmek 53. yerdeğiştirmek

bilişim

01. üst karakter 02. üst karakter tuşu 03. üst krk 04. üstkarakter 05. üstkrkt 06. üstkrktr

denizcilik

01. dirisa etmek

giyim kuşam

01. çuval giysi

meteoroloji

01. rüzgârın yön değiştirmesi 02. rüzgâr yön değişimi

sesbilim

01. ünsüz değişimi

spor

01. bir oyuncunun kendi savunduğu adamı bırakıp başka bir oyuncuyu savunması

teknik

01. dirisa

SHIFT = Rüzgâr yönünün değişmesini belirtmek için kullanılan terim. Rüzgâr 'veer' yapıyor denilince rüzgâr yönünün saat istikameti dönüş yönünde yön değiştirdiği, 'back' denilince ise tam tersi yönde yön değiştirdiği anlaşılır. [meteoroloji > ne, nedir, ne demek]

SHIFT = [şift] noun
1 değişme, değiştirme * eşanlamlı : move, change, alteration, transfer
2 vardiya, nöbet * eşanlamlı : turn, period
İngilizce örnek : Her husband is on the night shift at the works now.
Türkçe çevirisi : Kocası şimdi fabrikada gece vardiyasında.
İngilizce örnek : He works alternate shifts: this week he is on the day-shift, and next week he will be on the night-shift.
Türkçe çevirisi : Dönüşümlü olarak vardiya yapıyor: bu hafta gündüz vardiyasında ve gelecek hafta gece vardiyasında olacak.
¤ verb
1 yerini değiştirmek; yer değiştirmek * eşanlamlı : move, change, alter, transfer, remove, relocate * karşıtanlamlı : fix
İngilizce örnek : The wind shifted from north to west.
Türkçe çevirisi : Rüzgâr kuzeyden batıya yön değiştirdi.
2 (suç, vb) yüklemek
İngilizce örnek : Don’t try to shift the responsibility onto the secretary.
Türkçe çevirisi : Sorumluluğu sekretere yüklemeye çalışma.

1: 0 ms