• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

spare

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5577

SPARE = [speı] adjective
1 yedek, fazla; serbest, boş * eşanlamlı : extra, additional, superfluous, surplus, over, reserve; free, unoccupied
İngilizce örnek : The guest slept in the spare bedroom.
Türkçe çevirisi : Konuk, yedek yatak odasında uyudu.
İngilizce örnek : There is a spare room in this house.
Türkçe çevirisi : Evde boş bir oda var.
İngilizce örnek : There is spare wheel in the back of the car.
Türkçe çevirisi : Arabanın arkasında yedek bir tekerlek var.
İngilizce örnek : When I have a spare moment, I'll help you.
Türkçe çevirisi : Boş vaktim olunca sana yardım ederim.
2 az, kıt, yetersiz * eşanlamlı : lean, gaunt, meager, scanty * karşıtanlamlı : ample
¤ verb
1 esirgemek, bağışlamak; -den kurtarmak * eşanlamlı : forgive, show mercy, pardon; save, rescue, protect * karşıtanlamlı : punish
İngilizce örnek : He spared the slave's life.
Türkçe çevirisi : Kölenin hayatını bağışladı.
2 ayırmak, vermek * eşanlamlı : set aside, reserve, give
İngilizce örnek : Can you spare me a few minutes?
Türkçe çevirisi : Bana birkaç dakikanızı verir misiniz?
İngilizce örnek : Even if I have a lot of work to do I spare time for my daughter.
Türkçe çevirisi : Yapacak çok işim olsa bile kızıma vakit ayırırım.
İngilizce örnek : I am afraid I cannot spare the time.
Türkçe çevirisi : Maalesef vakit ayıramıyorum. (Maalesef vaktim olmuyor.)
3 -siz olabilmek, -siz yapabilmek * eşanlamlı : afford, manage without
* spare part = yedek parça
İngilizce örnek : I cannot buy spare parts for this car.
Türkçe çevirisi : Bu arabaya yedek parça satın alamıyorum.
İngilizce örnek : All the spare parts are warranted for one year.
Türkçe çevirisi : Bütün yedek parçalar bir yıl garantilidir.
* spare time = boş zaman
İngilizce örnek : I have no spare time.
Türkçe çevirisi : Boş vaktim yok.
İngilizce örnek : I always go on excursions in my spare time.
Türkçe çevirisi : Boş vaktimde her zaman geziye çıkarım.
* spare tyre/tire = oto. stepne, yedek lastik
İngilizce örnek : Every new car is provided with a spare tyre.
Türkçe çevirisi : Her yeni arabada bir stepne olur.

SPARE = nasıl okunur, okunuşu /speI/ sıfat

1: 0 ms