• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deposit

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4401

kâğıt endüstrisi

kütüphanecilik

yerbilim

DEPOSIT = [di'pozit] verb
1 koymak, bırakmak * eşanlamlı : put, put down, place, settle * karşıtanlamlı : withdraw
İngilizce örnek : Valuables can be deposited in the hotel safe overnight.
Türkçe çevirisi : Değerli eşyalar, gecelik olarak otel kasasına bırakılabilir.
2 (bankaya) yatırmak * eşanlamlı : save, bank, store
İngilizce örnek : He deposited all his money in the bank.
Türkçe çevirisi : Bütün parasını bankaya yatırdı.
3 (kaparo) vermek
4 (tortu) bırakmak
¤ noun
1 yatırılan para, mevduat
2 kaparo, depozit * eşanlamlı : security, pledge, warranty
3 tortu; tabaka * eşanlamlı : sediment, precipitate, silt, dregs
İngilizce örnek : There are large coal deposits in the south of the country.
Türkçe çevirisi : Ülkenin güneyinde büyük kömür tabakaları var.
İngilizce örnek : There was a deposit of soot on the tube.
Türkçe çevirisi : Boruda is tabakası vardı.
* deposit account = mevduat hesabı
İngilizce örnek : Deposit accounts have the advantage of paying interest.
Türkçe çevirisi : Mevduat hesaplarının faiz ödeme avantajı oluyor.
İngilizce örnek : I prefer a current account to a deposit account.
Türkçe çevirisi : Cari hesabı mevduat hesabına tercih ederim.

DEPOSIT = (deposit nedir; deposit Türkçesi) 1- Anlaşma sonuçlandıktan sonra ülkenin; söz konusu anlaşmaya tam olarak katıldığını, tasdik ettiğini ve kabul ettiğini veya bazı maddelerine çekince koyduğunu gösteren yazılı dokümanların, himayesinde anlaşma veya sözleşme hazırlanan kuruluşun Sekreteryasına tevdii etmesi. 2- Bir finansal kuruluşa para yatırılması.

ilgili sözler / related words

calcareous deposit call deposit call deposit account callable deposit carbon deposit carbon deposit removal carbonaceous deposit cash and deposit payment cash deposit cash deposit ratio cash on deposit cathode deposit certificate of deposit certificates of deposit chalky deposit checkable demand deposit checkable deposit clay deposit coal deposit coating deposit collect deposit colluvial deposit colluvial deposit slide commercial deposit compensation insurance deposit composite deposit contact deposit contact metamorphic deposit contact metasomatic deposit contract of deposit convertible deposit copper deposit credit deposit crevasse deposit cultural deposit current deposit cyprus-type massive sulfide deposit demand deposit demand deposit account deposit account deposit accounting deposit amount deposit amt deposit an equivalent amount to the court's cashier deposit and consignment office deposit and savings insurance fund deposit at court deposit at notice deposit attack deposit bank deposit banking deposit book deposit build up deposit business deposit collection deposit collection advice deposit component deposit copy deposit corrosion deposit credit deposit currency deposit division deposit dregs deposit due deposit expansion multiplier deposit fee deposit feeder deposit feeding deposit for deposit for purchase deposit formation deposit function deposit fund account deposit gauge deposit guarantee scheme deposit guarantee schemes deposit in a bank deposit in a pipe stem deposit in court deposit insurance deposit insurance fund deposit interest deposit liabilities deposit money deposit money banks deposit money to postal cheque account deposit multiplier deposit of bail deposit of securities deposit of soil deposit of title deeds deposit pass-book deposit passbook deposit premium deposit protection deposit rate deposit ratio deposit receipt deposit reservation deposit security deposit sediment deposit slip deposit some money deposit something for safekeeping deposit subject to insurance deposit to be paid deposit valuation deposit value deposit withdrawals deposit works derivative deposit direct deposit fund of russia dislocated deposit disseminated deposit do you require a deposit do you require a security deposit dollar certificate of deposit dust deposit eluvial deposit emanation deposit eolian deposit epigenetic ore deposit eurodollar certificate of deposit eurodollar deposit exploitable deposit federal deposit insurance corporation fictitious deposit fixed deposit fixed term deposit fixed term deposit account fixed-term deposit flood deposit flood plain deposit fluorite deposit fluvial deposit fluvioglacial deposit for deposit only foreign currency based deposit foreign currency demand deposit account foreign currency deposit foreign exchange deposit foreign exchange deposit account fossil carbonaceous sedimentary deposit free deposit fretting corrosion deposit frost deposit frozen deposit fuel deposit funds lent through making a deposit galvanic deposit general average deposit general deposit give as a deposit glacial deposit gold deposit goldsmith deposit taker government deposit gratuitous deposit guarantee deposit have a deposit account with a bank hesap fixed deposit how much do you want to deposit hydrothermal deposit hypothermal deposit i want to deposit some money i'd like to deposit some money i'd like to get a safety deposit box i'd like to make a deposit ice deposit import deposit in deposit innominate certificate of deposit inspection and mud deposit shafts insured deposit irregular deposit kuroko-type deposit lacustrine deposit layaway deposit leave a deposit legal deposit letter of deposit lime deposit london banker's deposit rate magmatic ore deposit main ore deposit make a deposit mascara deposit memorandum of deposit metalliferous deposit mineral deposit money market deposit accounts money on deposit naked deposit natural gas deposit natural soil deposit negotiable certificate of deposit nicotine-tar deposit non permitted deposit noninterest bearing deposit noninterest-bearing deposit nonrefundable deposit notice deposit official credit deposit official deposit oil deposit on deposit open a deposit account with a bank ore deposit ore deposit limit organic deposit pay a deposit pay a deposit on pelagic deposit person not authorized to collect deposit personal deposit account personal deposit fund piston deposit place on deposit potentially exploitable deposit prescription in deposit primary deposit private deposit bank public deposit radioactive deposit real deposit receipt of deposit refundable deposit reguline deposit residual deposit residual ore deposit resistant deposit restricted bank deposit rollover certificate of deposit run a deposit account with a bank safe deposit safe deposit box safe deposit box fee safe deposit box vault safe deposit company safe deposit service safe deposit vault safety deposit box salt deposit sand deposit saving deposit saving deposit insurance fund savings deposit savings deposit account savings deposit insurance fund savings deposit insurance fund board savings sight deposit savings time deposit security deposit sedimentary deposit sight deposit silt deposit special deposit account special deposit receipt sterling certificate of deposit storm deposit stratified clay deposit stratified deposit superficial deposit syngenetic ore deposit talus deposit tartar deposit telegraph deposit telephone deposit term deposit terrace deposit terrigenous deposit the deposit for the hire is fifty euros time deposit time deposit account total deposit cost touch memory chip deposit transactions with deposit variable rate deposit vein deposit waste deposit white deposit wind deposit wind laid deposit

1: 1 ms