• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yield

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2186

ekonomi

YIELD = [yi: ld] verb
1 teslim olmak * eşanlamlı : surrender, cede, submit, relinquish, resign, give up, quit * karşıtanlamlı : resist
İngilizce örnek : The army yielded to the enemy.
Türkçe çevirisi : Ordu düşmana teslim oldu.
2 (kâr) getirmek
3 çökmek, bel vermek, eğilmek
4 ürün vermek * eşanlamlı : produce, bear, give, supply, bring in
¤ noun
1 ürün * eşanlamlı : crop, harvest, produce
2 kazanç, gelir * eşanlamlı : return
İngilizce örnek : As a result of the drought, crop yields were low.
Türkçe çevirisi : Kuraklığın bir sonucu olarak ürün kazançları düşüktü.
İngilizce örnek : Nothing can guarantee yields from shares.
Türkçe çevirisi : Kimse hisse senetlerinden kazancı garanti edemez.

1: 0 ms