• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yield

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2186

ana kullanım 1

01. ürün vermek 02. meyve vermek 03. getirmek 04. kazanç sağlamak 05. çökmek 06. bel vermek 07. eğilmek 08. kırılmak 09. boyun eğmek 10. teslim olmak 11. teslim etmek 12. vermek 13. bahşetmek 14. intibak etmek 15. işlemek 16. kâr getirmek 17. meydana getirmek 18. sağlamak 19. teslim bayrağı çekmek 20. uymak 21. verim sağlamak 22. yer değiştirmek 23. yılmak 24. zorla kabul ettirmek 25. açığa vurmak 26. açılmak 27. baş eğmek 28. dayanamayıp eğilmek 29. -e kapılmak 30. -e yer vermek 31. esnemek 32. geri çekilmek 33. kabul etmek 34. karşı koyamamak 35. pes etmek 36. ram olmak 37. üretmek 38. uyum sağlamak 39. yerini bırakmak 40. yol vermek

ana kullanım 2

01. ürün 02. mahsul 03. kazanç 04. gelir 05. getiri 06. kâr 07. verim 08. randıman 09. hasıla 10. hasılat 11. kağşama 12. rekolte 13. semere 14. sünme 15. üretim

askeri

01. geri çekilmek

biyoloji

01. eldesi 02. hasat

ekonomi

01. ürün

fizik

01. tazmin 02. verimlilik

hukuk

01. bedel

inşaat

01. belvermek 02. debi 03. bükülebilirlik 04. eğilebilirlik 05. esneklik 06. performans

iş dünyası

01. vazgeçmek 02. terk etmek 03. vermek 04. sağlamak 05. para 06. hasılat

lojistik

01. getiri oranı

madencilik

01. akış 02. doğuş 03. esneme 04. hasıl etmek 05. muhteviyat 06. üretmek

metalbilim

01. atom bombasının patlama gücü 02. hasılat

ormancılık

01. hasıla 02. hasılat 03. hasılat bilgisi

oto

01. yol ver

politika

01. sözü bırakmak

şeker

01. elde edilen ürün 02. temin etmek

tarım

01. ürün verimi 02. mahsul vermek 03. prodüktivite 04. rantabilite 05. verimlilik

teknik

01. akma 02. enerji 03. maden verimi

tekstil

01. boyarmaddenin verimliliği

trafik

01. yol vermek

turizm

01. yatırım sonucu kazanılan para

vergi

01. rantabilite

yerbilim

01. kırılma 02. pes etme 03. verme 04. yenilme

YIELD = [yi: ld] verb
1 teslim olmak * eşanlamlı : surrender, cede, submit, relinquish, resign, give up, quit * karşıtanlamlı : resist
İngilizce örnek : The army yielded to the enemy.
Türkçe çevirisi : Ordu düşmana teslim oldu.
2 (kâr) getirmek
3 çökmek, bel vermek, eğilmek
4 ürün vermek * eşanlamlı : produce, bear, give, supply, bring in
¤ noun
1 ürün * eşanlamlı : crop, harvest, produce
2 kazanç, gelir * eşanlamlı : return
İngilizce örnek : As a result of the drought, crop yields were low.
Türkçe çevirisi : Kuraklığın bir sonucu olarak ürün kazançları düşüktü.
İngilizce örnek : Nothing can guarantee yields from shares.
Türkçe çevirisi : Kimse hisse senetlerinden kazancı garanti edemez.

YIELD = nasıl okunur, okunuşu /yi:ld/ eylem

1: 0 ms