• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

assign

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7243

ana kullanım 2

elektrik

ASSIGN = [ı'sayn] verb
1 ayırmak, vermek, tahsis etmek * eşanlamlı : give, allot, distribute
İngilizce örnek : This classroom has been assigned to you.
Türkçe çevirisi : Bu sınıf size tahsis edilmiştir.
2 atamak, seçmek * eşanlamlı : appoint, designate, select, choose
İngilizce örnek : He was assigned to the accounting department.
Türkçe çevirisi : Muhasebe bölümüne atandı.
3 saptamak, tayin etmek * eşanlamlı : fix, arrange

ASSIGN nasıl okunur, okunuşu /ı'sayn/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms