• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lodge

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5558

turizm

LODGE = [loc] verb
1 (kısa süreli) kirada oturmak, pansiyoner olarak kalmak * eşanlamlı : reside, dwell, board, accommodate, house, take in, shelter
İngilizce örnek : He is lodging at Mrs. Green's.
Türkçe çevirisi : Bayan Green’in yanında pansiyoner olarak kalıyor.
2 takılıp kalmak * eşanlamlı : settle, fix, implant, embed, put
İngilizce örnek : A tiny piece of meat lodged between my teeth.
Türkçe çevirisi : Dişlerimin arasına küçük bir et parçası takıldı.
3 (şikâyet, protesto vb.) bulunmak, resmen yapmak
İngilizce örnek : They lodged a complaint.
Türkçe çevirisi : (Resmen) şikâyette bulundular.
¤ noun
1 kulübe * eşanlamlı : cottage, hut
2 kapıcı evi
3 bodrum kat

1: 0 ms