• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

turn

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 547

ana kullanım 1

01. çevirmek 02. döndürmek 03. çevrilmek 04. dönmek 05. sapmak 06. saptırmak 07. yöneltmek 08. doğrultmak 09. üstüne tutmak 10. kıvırmak 11. katlamak 12. dönüşmek 13. dönüştürmek 14. ekşitmek 15. ekşimek 16. bozulmak 17. varmak 18. ulaşmak 19. açmak 20. aklı çelmek 21. aklını çelmek 22. aşmak 23. atfetmek 24. atlatmak 25. atmak 26. aylamak 27. aylanmak 28. basmak 29. başvurmak 30. bertaraf etmek 31. biçim vermek 32. bozmak 33. bulandırmak 34. bulanmak 35. burkmak 36. caydırmak 37. çalkalamak 38. çark etmek 39. çekilmek 40. defetmek 41. deforme etmek 42. değişmek 43. değiştirmek 44. -den yararlanmak 45. devretmek 46. devrettirmek 47. dile getirmek 48. doldurmak 49. dönülmek 50. dönüş yapmak 51. düşman etmek 52. -e bakmak 53. -e dönüşmek 54. -e vermek 55. -e vurmak 56. etkilemek 57. etmek 58. geçmek 59. gevşetmek 60. girmek 61. güzel bir şekilde yapmak 62. haline gelmek 63. haline getirmek 64. havale etmek 65. kendini -e hasretmek 66. kesilmek 67. kıvrılmak 68. körletmek 69. kullanmak 70. kuşatmak 71. müracaat etmek 72. olmak 73. oluşturmak 74. parti vs değiştirmek 75. perende atmak 76. renk değiştirmek 77. saldırmak 78. salmak 79. savuşturmak 80. sonucu etkilemek 81. sürmek 82. şekillendirmek 83. tahvil etmek 84. taklip etmek 85. tedvir etmek 86. tercüme etmek 87. ters dönmek 88. ters yüz olmak 89. tersyüz etmek 90. tevcih etmek 91. torna etmek 92. torna ile biçim vermek 93. tornalamak 94. tornistan etmek 95. turn loose çözmek 96. vazgeçirmek 97. viraj oluşturmak 98. -ya çevirmek 99. yandan toparlamak 100. yapmak 101. -ye çevirmek 102. yön değiştirmek 103. yönelmek 104. yönünü değiştirmek 105. zarif bir biçim vermek

ana kullanım 2

01. dönme 02. döndürme 03. dönüş 04. sapma 05. yönelme 06. değişim 07. değişiklik 08. devir 09. bir şeyi yapma sırası 10. sıra 11. hastalık nöbeti 12. nöbet 13. şok 14. sürpriz 15. heyecan 16. dönemeç 17. yetenek 18. eğilim 19. amaç 20. biçim 21. birden -e dönme 22. buz pateninde dönüş 23. büklüm 24. davranış 25. defa 26. değişme 27. deyim 28. din 29. dolam 30. dolaşma 31. dönme hareketi 32. dönü 33. dönüm 34. dönüm noktası 35. dönüş noktası 36. düşünce tarzı 37. -e yüz tutma 38. fikir 39. fırsat 40. gaye 41. gezme 42. gidiş 43. görev 44. görünüm 45. gösteri 46. grupçuk 47. grupetto 48. hal 49. hamle 50. hareket 51. ifade 52. ileri geri gidip gelme 53. istidat 54. kabiliyet 55. keşik 56. kıvrıntı 57. korkutma 58. kriz 59. kümecik 60. mahiyet 61. maksat 62. menderes 63. meyil 64. muamele 65. numara 66. olanak 67. oyun 68. ödünü koparma 69. posta 70. sapak 71. sapış 72. sarım 73. sarsıntı 74. sarsma 75. söz temsili 76. şekil 77. şöyle bir dolaşma 78. tarz 79. tur 80. yön değiştirme 81. yüzme

askeri

01. kuşatmak

atletizm

01. deneme sırası

basın

01. devam vermek

bisiklet

01. geriye dönüş noktası

coğrafya

01. menderes

denizcilik

01. volta

elektrik

01. sarım

hekimlik

01. kriz

hukuk

01. hasılat

inşaat

01. vardiya

iş dünyası

01. kazanmak 02. dolanmak 03. tedavülde olmak 04. viraj 05. kıvrım 06. dirsek

jimnastik

01. barda, yarım dönüş

mecaz

01. dile getirmek 02. etmek 03. güzel bir şekilde yapmak 04. zarif bir biçim vermek

medya

01. tur

mimarlık

01. merdiven devri 02. merdiven eğrisi 03. tornada çekmek 04. tornalamak 05. yönlendirmek

mühendislik

01. tur

müzik

01. grupçuk 02. grupetto 03. kümecik

ormancılık

01. tur

oto

01. tornalama 02. tur atma

teknik

01. sargı 02. sipir

ticaret

01. havale etmek 02. tahvil etmek

tiyatro

01. gösteri 02. numara 03. oyun

1: 0 ms