• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

recite

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 16984

RECITE = [ri'sayt] verb
1 (ezberden) okumak
İngilizce örnek : In reciting the poem she missed a line.
Türkçe çevirisi : Şiiri ezberden okurken bir satırı atladı.
İngilizce örnek : The boy stood in front of the class and recited his poem.
Türkçe çevirisi : Erkek çocuk sınıfın önünde durdu ve şiirini okudu.
İngilizce örnek : Can you recite the list from memory?
Türkçe çevirisi : Listeyi ezbere okuyabilir misin?
İngilizce örnek : He can recite the whole Kuran by heart.
Türkçe çevirisi : Bütün Kuran’ı ezbere okuyabilir.
2 anlatmak * eşanlamlı : relate, tell, narrate

RECITE = nasıl okunur, okunuşu /ri'sayt/ eylem

1: 0 ms