• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

settle

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4144

ana kullanım 1

01. -de koloniler kurmak 02. yerleşmek 03. konmak 04. yerleştirmek 05. yatıştırmak 06. yatışmak 07. halletmek 08. çözmek 09. tatlıya bağlamak 10. karara bağlamak 11. kararlaştırmak 12. ödemek 13. hesabı kapatmak 14. dibe çökmek 15. çökelmek 16. çökeltmek 17. adapte olmak 18. bağlamak 19. batmak 20. berraklaştırmak 21. bırakmak 22. bitirmek 23. çaresine bakmak 24. çökmek 25. çöküp oturmak 26. çözüm yolu bulmak 27. devretmek 28. dibe çöktürmek 29. dinmek 30. düzenlemek 31. geçirmek 32. hak vermek 33. inmek 34. iskân etmek 35. iskâna açmak 36. kanaat etmek 37. kapamak 38. kaplamak 39. kurmak 40. kurulmak 41. kurumlaştırmak 42. mevki vermek 43. oturmak 44. oturtmak 45. ödeyip temizlemek 46. örtmek 47. sakinleşmek 48. sakinleştirmek 49. sarmak 50. satıp savmak 51. sonuçlandırmak 52. süzdürmek 53. tasman meydana gelmek 54. tasman olmak 55. tayin etmek 56. teressüp etmek 57. tesis etmek 58. toplamak 59. tortusunu çökeltmek 60. uyuşmak 61. uzlaşmak 62. vermek 63. yerleşime açmak 64. yerli yerine koymak 65. yetinmesini bilmek 66. yurtlandırmak 67. anlaşmak 68. ayak uydurmak 69. basmak 70. bastırmak 71. belirlemek 72. berraklaşmak 73. bir karara bağlamak 74. dibe oturmak 75. dipe çökmek 76. durulmak 77. düzelmek 78. düzeltmek 79. gidermek 80. görmek 81. güzelleşmek 82. hafiflemek 83. insan yerleştirmek 84. karar kılmak 85. karar vermek 86. kestirip atmak 87. saplanmak 88. sona erdirmek 89. süzmek 90. süzülmek 91. tespit etmek 92. tesviye etmek 93. tünemek 94. uyum sağlamak 95. yerine getirmek 96. yetinmek 97. yoluna koymak

ana kullanım 2

01. peyke 02. bank 03. sıra 04. tahta kanape 05. tahta kanepe

bankacılık

01. tasfiye etmek

denizcilik

01. hisa etmek

havacılık

01. sabit hale getirmek

hekimlik

01. şiddeti azalmak 02. yavaşlamak

hukuk

01. bir ihtilafı fasletmek 02. bir senet tanzim etmek 03. hesabını tesviye etmek 04. hesaplaşmak 05. iskân ettirmek 06. vermek

iş dünyası

01. kapatmak

kimya

01. dibe yerleşmek

mimarlık

01. sıkıştırmak

oto

01. çökelme 02. çökertip sıkıştırmak

teknik

01. çözümlemek 02. çökme 03. durulma 04. oturma 05. yatışma 06. tortulaşmak

tekstil

01. çöktürmek

1: 0 ms