• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

settle

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4144

ana kullanım 1

01. -de koloniler kurmak 02. yerleşmek 03. konmak 04. yerleştirmek 05. yatıştırmak 06. yatışmak 07. halletmek 08. çözmek 09. tatlıya bağlamak 10. karara bağlamak 11. kararlaştırmak 12. ödemek 13. hesabı kapatmak 14. dibe çökmek 15. çökelmek 16. çökeltmek 17. adapte olmak 18. bağlamak 19. batmak 20. berraklaştırmak 21. bırakmak 22. bitirmek 23. çaresine bakmak 24. çökmek 25. çöküp oturmak 26. çözüm yolu bulmak 27. devretmek 28. dibe çöktürmek 29. dinmek 30. düzenlemek 31. geçirmek 32. hak vermek 33. inmek 34. iskân etmek 35. iskâna açmak 36. kanaat etmek 37. kapamak 38. kaplamak 39. kurmak 40. kurulmak 41. kurumlaştırmak 42. mevki vermek 43. ödeyip temizlemek 44. örtmek 45. oturmak 46. oturtmak 47. sakinleşmek 48. sakinleştirmek 49. sarmak 50. satıp savmak 51. sonuçlandırmak 52. süzdürmek 53. tasman meydana gelmek 54. tasman olmak 55. tayin etmek 56. teressüp etmek 57. tesis etmek 58. toplamak 59. tortusunu çökeltmek 60. uyuşmak 61. uzlaşmak 62. vermek 63. yerleşime açmak 64. yerli yerine koymak 65. yetinmesini bilmek 66. yurtlandırmak 67. anlaşmak 68. ayak uydurmak 69. basmak 70. bastırmak 71. belirlemek 72. berraklaşmak 73. bir karara bağlamak 74. dibe oturmak 75. dipe çökmek 76. durulmak 77. düzelmek 78. düzeltmek 79. gidermek 80. görmek 81. güzelleşmek 82. hafiflemek 83. insan yerleştirmek 84. kapatmak 85. karar kılmak 86. karar vermek 87. kestirip atmak 88. saplanmak 89. sona erdirmek 90. süzmek 91. süzülmek 92. tespit etmek 93. tesviye etmek 94. tünemek 95. uyum sağlamak 96. yerine getirmek 97. yetinmek 98. yoluna koymak

ana kullanım 2

01. peyke 02. bank 03. sıra 04. tahta kanape 05. tahta kanepe

bankacılık

01. tasfiye etmek

denizcilik

01. hisa etmek

havacılık

01. sabit hale getirmek

hekimlik

01. şiddeti azalmak 02. yavaşlamak

hukuk

01. bir ihtilafı fasletmek 02. bir senet tanzim etmek 03. hesabını tesviye etmek 04. hesaplaşmak 05. iskân ettirmek

kimya

01. dibe yerleşmek

mimarlık

01. sıkıştırmak

oto

01. çökelme 02. çökertip sıkıştırmak

teknik

01. çözümlemek 02. çökme 03. durulma 04. oturma 05. yatışma 06. tortulaşmak

tekstil

01. çöktürmek

SETTLE = ['setıl] verb
1 yerleşmek * eşanlamlı : locate, reside, abide, lodge
İngilizce örnek : The first pioneers settled in this valley years ago.
Türkçe çevirisi : İlk öncüler bu vadiye yıllar önce yerleşti.
İngilizce örnek : We gave up the idea of going to settle in Australia.
Türkçe çevirisi : Avustralya’ya yerleşmeye gitme fikrinden vazgeçtik.
2 konmak * eşanlamlı : land, perch, lodge
3 yerleştirmek * eşanlamlı : place, populate
4 yatıştırmak
5 halletmek * eşanlamlı : arrange, order, regulate, adjust
İngilizce örnek : He was wise to settle the matter out of court.
Türkçe çevirisi : Meseleyi mahkeme dışında halletmekle akıllılık etti.
İngilizce örnek : I'll have no peace of mind until this matter is settled.
Türkçe çevirisi : Bu mesele hallolana kadar kafam (içim) rahat etmeyecek.
6 karara bağlamak * eşanlamlı : appoint, set, fix, establish, determine, agree on, decide, conclude
İngilizce örnek : The peace talks settled the strike.
Türkçe çevirisi : Barış görüşmeleri grevi karara bağladı.
7 (hesap) ödemek * eşanlamlı : pay
İngilizce örnek : We asked them to settle their account within two months.
Türkçe çevirisi : Onlardan iki ay içinde hesaplarını kapamalarını istedik.
* settle down = 1 yerleşmek
İngilizce örnek : It takes time to settle down.
Türkçe çevirisi : Yerleşmek vakit alıyor.
2 uslanmak
* settle for = razı olmak
* settle in = (yeni bir işe, eve) alışmak, yerleşmek
İngilizce örnek : Once she settles in, we must invite her over for coffee.
Türkçe çevirisi : Eve yerleşir yerleşmez onu kahveye (kahve içmeye) davet etmeliyiz.
* settle up = (borcunu) ödemek, (hesabını) kapatmak
İngilizce örnek : I will settle up with the landlord today.
Türkçe çevirisi : Ev sahibi ile bugün hesabı kapatacağız.

1: 0 ms