• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yazmak

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

turizm

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) (-i) 1. Söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle anlatmak: «Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum.» -Ö. Seyfettin. 2. Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek: Adresini bilmiyorum ki yazayım. 3. (-de) Yazar olarak görev yapmak. 4. (nsz) Yazı ile bildirmek, haber vermek: «Mağlubiyet Almanya'yı karıştırmış, gazeteler yazıyor.» -A. İlhan. 5. Bir bilim veya edebiyat eseri oluşturmak. 6. Sayaç vb. sayılarla niceliği belirtmek. 7. Kaydetmek: Çocuğu okula yazdılar. 8. Bir göreve almak: O delikanlıyı polis yazmışlar. 9. (nsz) mec. İnsanın geleceğini belirlemek: Yazan böyle yazmış. 10. hlk. Gelinin yüzünü süslemek: «Kalem alıp kaşın gözün yazmalı» -Halk türküsü.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) (-i) hlk. 1. Yaymak, sermek. 2. (nsz) Açmak: Hamur yazmak.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) (yar) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek yaklaşma bildiren birleşik fiiller oluşturur: Düşeyazmak, öleyazmak.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) 1. Nakşetmek, resmetmek, süsleyip bezemek. 2. Yaymak, dağıtmak, açmak.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) 1. Sermek, yaymak. 2. Hamur açmak.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) 1. Şaşırıp yanılmak, hata etmek. 2. Hedefe sabet ettirmekte yanılmak.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) 1. Yarmak, çizmek (et ve balık için). 2. Bitki gövdelerini bıçak ile yarmak. 3. Ezip incelterek genişletmek (et için).

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) Ayırmak.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) Büyü yapmak.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) Geçmek.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) Gelin yüzü süslemek.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) Hamur açmak.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) Saç taramak.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) Sermek, açmak, yaymak (halı, örtü, yatak vb. için).

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) Sofra hazırlamak, kurmak.

YAZMAK = (yazmak nedir; yazmak ne demek; yazmak İngilizcesi) Yaklaşma belirtir yardımcı eylemdir: Çamurdan ayağım zıyıptı düşe yazdım.

1: 0 ms