• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

platform

Türkçe - İngilizce

ad / noun

ormancılık

PLATFORM = (platform nedir; platform ne demek; platform İngilizcesi) Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birlik.

PLATFORM = (platform nedir; platform ne demek; platform İngilizcesi) Yolun enine yönde kaplama ve banketlerden oluşan bölüntüsüz kısmıdır. Bölünmemiş yollar tek platformlu, bölünmüş yollar çift platformlu olarak anılır.

PLATFORM = (platform nedir; platform ne demek; platform İngilizcesi) 1. Yüksekçe yer: «Bir alt kata iki merdivenle iniliyordu ve arada ufak bir platform vardı.» - O. Aysu. 2. jeol. Büyük çaplı tabakaların çarpılması ve bunun sonucunda oluşan hafif eğimlerle nitelenen jeolojik yapı tipi. 3. mec. Bir siyaset programında, dayanılan düşünce veya düşüncelerin tümü.

platform = alan [eski terim - öz Türkçe]

platform = düzlem [eski terim - öz Türkçe]

platform = düzlük [eski terim - öz Türkçe]

platform = seki [eski terim - öz Türkçe]

platform = temel [eski terim - öz Türkçe]

platform

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4151

denizcilik

PLATFORM = ['pletfo: m] noun
1 peron
İngilizce örnek : She waited on the platform.
Türkçe çevirisi : Peronda bekledi.
İngilizce örnek : The train to Gebze leaves from platform 3.
Türkçe çevirisi : Gebze’ye gidecek olan tren üçüncü perondan kalkıyor.
2 kürsü * eşanlamlı : stage, podium
İngilizce örnek : The professor came onto the platform in his robe.
Türkçe çevirisi : Profesör cüppesiyle kürsüye çıktı.
İngilizce örnek : The speaker went up onto the platform.
Türkçe çevirisi : Konuşmacı kürsüye çıktı.
3 (seçimden önce) parti programı * eşanlamlı : policy, principles

PLATFORM nasıl okunur, okunuşu /'plEtfo:m/ isim

1: 0 ms