• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kesin

Türkçe - İngilizce

ifade / phrase 2

sıfat / adjective

KESİN = (kesin nedir; kesin ne demek; kesin İngilizcesi) 1. Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu: «Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden.» -N. Ataç. 2. zf. Kesinlikle.

KESİN = (kesin nedir; kesin ne demek; kesin İngilizcesi) kat'î. ~ hesap: hesâb-ı kat'î. ~ yargı: kaziyye-i muhkeme.

kesin = kategorik [öz Türkçe - eski terim]

kesin = kati [öz Türkçe - eski terim]

kesin = kat’î [öz Türkçe - eski terim]

kesin = maktu [öz Türkçe - eski terim]

kesin = sabit [öz Türkçe - eski terim]

kesin = aynülyakîn [Türkçe - Osmanlıca]

kesin = bilâkayt [Türkçe - Osmanlıca]

kesin = ekîd [Türkçe - Osmanlıca]

kesin = kat'î [Türkçe - Osmanlıca]

kesin = muhakkak [Türkçe - Osmanlıca]

kesin = mukarrer [Türkçe - Osmanlıca]

kesin = mutlak [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms