• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

topluluk

Türkçe - İngilizce

çevrebilim

hayvanbilim

istatistik

tarım

TOPLULUK = (topluluk nedir; topluluk ne demek; topluluk İngilizcesi) 1. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet: «Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi.» -A. Ş. Hisar. 2. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. 3. Sanatçı grubu. 4. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. 5. Vücudun dolgun olma durumu. 6. müz. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl: «Çok sayıda amatör topluluk sahneledi Nalınlar'ı.» -N. Cumalı.

TOPLULUK = (topluluk nedir; topluluk ne demek; topluluk İngilizcesi) 1. Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve bir uygarlığı paylaşan bireylerin oluşturduğu, değişik boyutlarda insan kümeleri. 2. Üyeleri birbirlerine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüz yüze olduğu, yüksek ölçüde bütünlenmiş herhangi bir toplumsal küme. 3. Toplum teriminin karşıtı: ileri ölçüde bütünlenmiş, birincil ilişkilerin egemen bulunduğu, ekinin geleneksel ve türdeş olduğu kapalı yerel kümeler.

TOPLULUK = (topluluk nedir; topluluk ne demek; topluluk İngilizcesi) Başlangıçta birbirinden ayrı minerallerin, herhangi bir nedenle bir araya gelerek birlikte büyüyüşler gösteren bir topluluk durumuna gelmeleri.

TOPLULUK = (topluluk nedir; topluluk ne demek; topluluk İngilizcesi) Belli sayıda oyuncu, tasarımcı, uygulayımcı ve uzmandan kurulu yerleşik ya da gezici tiyatro topluluğu.

TOPLULUK = (topluluk nedir; topluluk ne demek; topluluk İngilizcesi) Bir tiyatroda oyuncuların tümüne verilen ad.

TOPLULUK = (topluluk nedir; topluluk ne demek; topluluk İngilizcesi) Birbirleriyle çok sıkı işbirliği kurarak ortak bir yaşam savaşı sürdüren, belli bir yerde ve bir arada oturan ailelerden oluşan birlik, bk. yerel bölük, köy topluluğu, krş. soy, sınıf, boy, oymak, akrabalık.

TOPLULUK = (topluluk nedir; topluluk ne demek; topluluk İngilizcesi) bk. bölüt.

TOPLULUK = (topluluk nedir; topluluk ne demek; topluluk İngilizcesi) bk. yığılım.

TOPLULUK = (topluluk nedir; topluluk ne demek; topluluk İngilizcesi) cemâat. ~ bekiti (turgusu) : cemâat vakfı.~ iyeliği : birden ziyâde kimselerin bir şey üzerinde mülkiyyeti.

TOPLULUK = (topluluk nedir; topluluk ne demek; topluluk İngilizcesi) Gerek oranlılık (tenasüp) ve gerekse karşıtlama (tezat) yoliyle anlamca birbiriyle ilgili bulunan kelimelerin bir araya toplanması.

topluluk = ansambl [öz Türkçe - eski terim]

topluluk = blok [öz Türkçe - eski terim]

topluluk = camia [öz Türkçe - eski terim]

topluluk = cemaat [öz Türkçe - eski terim]

topluluk = cemiyet [öz Türkçe - eski terim]

topluluk = grup [öz Türkçe - eski terim]

topluluk = koloni [öz Türkçe - eski terim]

topluluk = kumpanya [öz Türkçe - eski terim]

topluluk = popülasyon [öz Türkçe - eski terim]

topluluk = zümre [öz Türkçe - eski terim]

topluluk = câmia [Türkçe - Osmanlıca]

topluluk = cemâat [Türkçe - Osmanlıca]

topluluk = cemiyet [Türkçe - Osmanlıca]

topluluk = cem'iyyet [Türkçe - Osmanlıca]

topluluk = encümen [Türkçe - Osmanlıca]

topluluk = gürûh [Türkçe - Osmanlıca]

topluluk = heyet [Türkçe - Osmanlıca]

topluluk = hey'et [Türkçe - Osmanlıca]

topluluk = kâfile [Türkçe - Osmanlıca]

topluluk = kavim [Türkçe - Osmanlıca]

topluluk = kavm [Türkçe - Osmanlıca]

topluluk = unsur [Türkçe - Osmanlıca]

topluluk = zümre [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms