• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sahne

Türkçe - İngilizce

isim / noun – literature, cinema

mimarlık

tiyatro

tiyatro / theatre

SAHNE = (sahne nedir; sahne ne demek; sahne İngilizcesi) 1. Bir tiyatro metninde baş oyun kişisinin ya da önemli kişilerinin yönelişlerini başlatıp bitiren kesim. 2. Bir tiyatro yapısında oyuncuların oynamaları için özel olarak yapılmış ve genellikle yükseltilmiş oylum ya da alan.

SAHNE = (sahne nedir; sahne ne demek; sahne İngilizcesi) 1. İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik vb. gösteri yapmaya uygun yer, oyunluk: «Tiyatro yönetimi ve sahne düzeni her bakımdan ilkel, çağın koşullarına uygun olarak bozuktu.» - M. And. 2. Görüntü: Resim bir av sahnesini canlandırıyordu. 3. mec. Tanık olunan, gözlenen olay: «Merdivenin başındaki paravanın arkasında garip bir sahne gördüm.» - Gündüz. 4. mec. Bir konu veya çalışma çevresi, çalışma dalı: Politika sahnesinde adları duyulan kişiler. 5. tiy. Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri.

sahne = sahn [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms