• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uyarlamak

Türkçe - İngilizce

UYARLAMAK = (uyarlamak nedir; uyarlamak ne demek; uyarlamak İngilizcesi) 1. Birbirine herhangi bir bakımdan uyar duruma getirmek, intibak ettirmek. 2. Edebî eserleri, sinema, tiyatro, radyo ve televizyonun teknik imkânlarına uygun duruma getirmek, adapte etmek. 3. Bir yabancı eseri, kişi ve yer adlarını değiştirerek yerli bir eser durumuna getirmek, adapte etmek.

UYARLAMAK = (uyarlamak nedir; uyarlamak ne demek; uyarlamak İngilizcesi) 1. Tiyatro için hazırlanmış bir yabancı oyunu, yerel koşullar ve özellikler göz önüne alınarak uygun biçimde kendi diline çevirmek, çıkartmalar ve eklemeler yapmak, örnek : Molière'in Scapin'in Dolapları adlı oyununun Ayyar Hamza olarak uyarlanması. 2. Bir romanı ya da öyküyü sahne için yeniden derleme, düzenleme. Örnek : Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanının oyun yapılması gibi.

UYARLAMAK = (uyarlamak nedir; uyarlamak ne demek; uyarlamak İngilizcesi) Başka dilden bir edebiyat eserini yerli renk ve âdetlere uygun gelecek surette az çok değiştirerek çevirmek (UYARLAMA, Adaptation; UYARLANMIŞ, Adapté; UYARLAYICI, Adapteur).

UYARLAMAK = (uyarlamak nedir; uyarlamak ne demek; uyarlamak İngilizcesi) Bir kelimeye uyak olacak başka kelime getirmek (UYAKLI, Mukaffa, Rimé; UYAKLI NESİR, Seçili nesir).

UYARLAMAK = (uyarlamak nedir; uyarlamak ne demek; uyarlamak İngilizcesi) Yabancı bir tiyatro yapıtını yerli dile çevirirken, kişileri, olayları, töreleri yöreselleştirmek. Yabancı yapıtı yöresel havaya uygun biçimde yerleştirme.

uyarlamak = adapte etmek [öz Türkçe - eski terim]

uyarlamak = aranje etmek [öz Türkçe - eski terim]

uyarlamak = modifiye etmek [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms