• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

land

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 287

kürek sporu

uçak

LAND = [lend] noun
1 toprak, arazi, kara parçası * eşanlamlı : earth, ground, soil, terra firma
İngilizce örnek : The low-lying lands have been flooded.
Türkçe çevirisi : Alçak arazıleri su bastı.
İngilizce örnek : They own a large agricultural land.
Türkçe çevirisi : Büyük bir tarım arazileri var.
2 kara
İngilizce örnek : The machinery can be shipped or sent by land.
Türkçe çevirisi : Makine gemiyle veya karadan gönderilebilir.
3 ülke * eşanlamlı : country, nation, state, region, area, territory
İngilizce örnek : He has travelled to several foreign lands.
Türkçe çevirisi : Birçok yabancı ülkeye seyahat etti.
4 arsa * eşanlamlı : estate, property, grounds, acres
İngilizce örnek : We want to build a house on the land we bought in Sapanca.
Türkçe çevirisi : Sapanca’da aldığımız arsaya bir ev yapmak istiyoruz.
¤ verb
karaya çıkmak; (uçak) yere inmek * eşanlamlı : disembark, dock, touch down, arrive, settle, come down
İngilizce örnek : Planes couldn't land at Ataturk Airport on account of fog.
Türkçe çevirisi : Uçaklar sis nedeniyle Atatürk Havaalimanı’na inemedi.

LAND = nasıl okunur, okunuşu /lEnd/ isim

1: 0 ms