• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

land

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 287

ana kullanım 1

01. toprak 02. kara parçası 03. yer 04. ülke 05. emlak 06. vatan 07. memleket 08. aynı türden toprak parçası 09. alan 10. yurt 11. arazi 12. bölge 13. doğal kaynaklar 14. kişisel arazi 15. arsa 16. arazi ve arsalar 17. diyar 18. dünya 19. kara 20. mülk 21. tarla 22. yerey 23. el 24. sahra 25. set 26. yeryüzü

ana kullanım 2

01. karaya çıkarmak 02. karaya çıkmak 03. karaya indirmek 04. ayak basmak 05. karaya getirmek 06. iniş yapmak 07. yere indirmek 08. yere inmek 09. konmak 10. düşmek 11. kazanmak 12. belli bir duruma getirmek 13. mal boşaltmak 14. aşk etmek 15. çıkmak 16. düşürmek 17. indirmek 18. iskeleye yanaşmak 19. karaya ayak basmak 20. karaya suya konmak 21. kıyıya çıkarmak 22. patlatmak 23. suya konmak 24. yapıştırmak 25. yerleştirmek 26. yük boşaltmak 27. aşketmek 28. atmak 29. belli bir yere götürmek 30. bir yere girmesine neden olmak 31. boşaltmak 32. boylamak 33. boylatmak 34. çakmak 35. elde etmek 36. ele geçirmek 37. karaya çekmek 38. karaya çıkartmak 39. kıyıya çıkmak 40. kıyıya inmek 41. savurmak 42. sokmak 43. vurmak 44. yakalamak 45. yapmak 46. yenmek

askeri

01. çıkarma yapmak 02. ihraç etmek 03. indirme yapmak

boks

01. atılan yumruğun yerini bulması

gemi

01. sahile varmak 02. limana inmek 03. sahile inmek 04. gelmek

hukuk

01. gayri menkul sayılan şey 02. gayrimenkul sayılan şey

konuşma dili

01. belli bir duruma gelmek

kürek sporu

01. yanaşmak

oto

01. segman seti 02. oyukları birbirinden ayıran metal çıkıntı

spor

01. hedefe ulaşmak

tarım

01. çiğ taraf

teknik

01. yatakların taşıma yüzeyi 02. faz 03. sahanlık

uçak

01. inmek

1: 0 ms