• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dikkat

Türkçe - İngilizce

askeri

atletizm

kısaltma / abbreviation

konuşma dili

DİKKAT = (dikkat nedir; dikkat ne demek; dikkat İngilizcesi) 1. Düşünceyi bir şey üzerinde toplama, yoğunlaştırma, teksif etme. 2. Dakiklik, incelik; değer verme, üzerinde durma, titizlik gösterme, önem verme. 3. Alaka, ilgi, ihtimam, itina. 4. Uyanık ve hazır bulundurmak için "dikkat ediniz!"manasında kullanılır.

dikkat = özen [eski terim - öz Türkçe]

dikkat = özeni [eski terim - öz Türkçe]

dikkat = vijilans [öz Türkçe - eski terim]

DİKKAT = (dikkat nedir; dikkat ne demek; dikkat İngilizcesi) 1. Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık: «Onun kalbini, haysiyetini kıracak sözler söylenmeden bu zarif hareketle her şeyin anlatılmış olması dikkate şayandır.» - H. Çelebi. 2. ünl. «Dikkat ediniz!» anlamında kullanılan bir uyarma sözü. 3. mec. İlgi, özen.

DİKKAT = (dikkat nedir; dikkat ne demek; dikkat İngilizcesi) Duygu ve düşüncenin bir konu ya da sorun üzerinde toplanması, zihnin uyanık bulunması durumu.

DİKKAT = (dikkat nedir; dikkat ne demek; dikkat İngilizcesi) İnsanın bilme ve uygulama devinimlerini, kendiliğinden ya da istençli olarak belli bir nesne ya da eylem üzerinde toplamasını ve bu nesne ya da eylemin bilinç alanına getirilmesini anlatan bir ansal durum.

DİKKAT = (dikkat nedir; dikkat ne demek; dikkat İngilizcesi) İstençli ya da istençsiz olarak bir olayı daha canlı duruma getirmek için tümü ya da bir parçası üzerinde anlık gücünün toplanması durumu.

dikkat = dakiklik [Osmanlıca - Türkçe]

dikkat = dikkat [Osmanlıca - Türkçe]

dikkat = incelik [Osmanlıca - Türkçe]

dikkat = dikkat [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-dığına dikkat etmiyordu -diğine dikkat ediniz lütfen -e dikkat çekmek -e dikkat eden -e dikkat ederek -e dikkat etmek -e dikkat etmemek -e özel dikkat sarfetmek -ye dikkat etmek adımına dikkat etmek adımlarınıza dikkat edin alt akıntıya dikkat edin aman dikkat et ipi koparma arkana dikkat attığı adıma çok dikkat etmek ayaklarınıza dikkat edin azami dikkat sarf etmek azami dikkat ve ihtimam azami dikkat ve itina basamaklara dikkat ediniz başına dikkat et başka şeylere dikkat etmeyecek kadar düşünceye dalmış bir park veya kırsal alanda bitkiler- ağaçlar- kuşlar ve hayvanlar gibi önemli ve ilginç özelliklere dikkat çekmek için ok işaretleri konmuş yol birincil dikkat birine dikkat et bölünmüş dikkat büyük bir dikkat büyük bir dikkat ve özenle çocuklarda dikkat çok dikkat etmek çok dikkat gerektiren (iş) çok dikkat göstermek çok şık ve son modaya göre ya da dikkat çekecek şekilde giyinmek çok yönlü dikkat dağınık dikkat daimi dikkat davranışlara dikkat etmek davranışlarına dikkat et davranışlarına dikkat etmek deha demek, son derece dikkat demektir dışarı yalnız çıkmamaya dikkat edin dışarıdan yaratılan dikkat dikkat (etme) dikkat (nota bene) dikkat alanı dikkat artışı dikkat basamağı dikkat boyalı! dikkat bozuklukları dikkat bölgesi dikkat büyük başlığı dikkat çekecek derecede dikkat çekecek şekilde dikkat çeken dikkat çeken (fazla) dikkat çeken değişiklik dikkat çeken imler dikkat çeken kimse dikkat çeken şey dikkat çeker dikkat çekerek dikkat çekerek müşteri toplamak dikkat çekici dikkat çekici biçimde dikkat çekici değişiklik dikkat çekici nokta dikkat çekici reklam yapmak dikkat çekici şekilde dikkat çekici şey dikkat çekme dikkat çekme basamağı dikkat çekme fobisi dikkat çekme mekanizması dikkat çekme ürküsü dikkat çekmeden dikkat çekmek dikkat çekmek için olmadık bir şey yapmak dikkat çekmekten kaçınmak dikkat çekmekten sakınmak dikkat çekmemeye çalışmak dikkat çekmesini sağlamak dikkat çekmeyecek şeyler giymek dikkat çekmeyen dikkat çemberleri dikkat dağılması dikkat dağınıklığı dikkat dağınıklığım var dikkat dağıtıcı şey dikkat dalgalanmaları dikkat değeri dikkat desteği dikkat dikkat! dikkat durumunda bekleme süresi dikkat düzeyi dikkat eden dikkat ederek dikkat edilecek dikkat edilmemiş dikkat edilmesi gerekir ki dikkat edilsin dikkat edin dikkat edin, tabak sıcak dikkat ediniz lütfen dikkat eksikliği dikkat eksikliği bozuk olan çocuklar–örnek olaylar dikkat eksikliği bozukluğu dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu Dikkat et dikkat et (bastığın yere) dikkat et çadırda örümcek var dikkat et tren geliyor dikkat et- sıcak dikkat et- şüpheli kişi silahlı dikkat et! dikkat etme dikkat etme yeteneği dikkat etmeden dikkat etmek dikkat etmeme dikkat etmemek dikkat etmeni dikkat etmesi gerekir ki dikkat etmeyen dikkat etmiyordu dikkat etmiyordunuz dikkat genişliği dikkat genişliği testi dikkat gerektiren dikkat gerektiren bir konumda olmak dikkat göstermek dikkat göstermeyen dikkat ıslak boya dikkat ikaz işareti dikkat isteyen dikkat işaretlerinin yeri dikkat kayması dikkat kesilmek dikkat komutu dikkat konumunda bekleme süresi dikkat köpek var dikkat köpek var! dikkat merkezi dikkat odağı dikkat ölçümü dikkat saptırıcı önemsiz ayrıntı dikkat sarf etmek dikkat satırı dikkat sığası dikkat sistemi dikkat süresi dikkat taze boya dikkat tembelliği dikkat testi dikkat toplaşımı dikkat toplaşması dikkat uzamı dikkat ve ilgiyle dinlemek dikkat ve özen yükümlülüğü dikkat yoğunlaşması dikkatli ol dikkat et dilde aşırı dikkat dinleyicilerin dikkat ve ilgisini çekmek elimi ısırıyorsunuz, lütfen dikkat edin elini kolunu sallayarak dikkat çekmeye çalışmak emanete dikkat etme ergenlerde dikkat eksikliği bozukluğu gemi ağır başkıçlarda iken pervanenin seyirdimine dikkat ediniz geniş dikkat çemberi gereğinden fazla dikkat göstermek gerekli dikkat gerekli dikkat ve özen gerektiği kadar gösterilen dikkat ve ihtimam giriş ve çıkış basınç valflerinin ikisine de dikkat ediniz günlük ilgi ve dikkat hal ve hareketlerine dikkat etmek hâlin gerektirdiği tedbir ve dikkat harcamalara dikkat eden harcamalarımıza dikkat etmek zorundayız harcamalarımıza dikkat etmemiz gerek hareketlerine dikkat et hareketlerine dikkat etmek hareketlerine dikkat etmezsen havaalanı tarafından dikkat gerektirmeyen bir pnr'ye ekli bilgiler her şeye dikkat eden hiç dikkat etmemek ıslak boyaya dikkat edin içsel dikkat iletişimde dikkat modeli ilgi çekmek için dikkat çekici giyinmek ilgisizlik nedeniyle dikkat etmemek veya dinlememek ince farklara dikkat etmek iradi dikkat istem dışı dikkat istemli dikkat istemsiz dikkat istençli dikkat kaloriye dikkat eden karıştı- dikkat kendine dikkat et kendine dikkat etmek kısa süre dikkat çekip sonra unutulan şey kilosuna dikkat etmek konu çok dikkat istiyor köpeğe dikkat köpeğe dikkat et. aça benziyor küçük dikkat çemberi lafına dikkat et lafına dikkat etmek lütfen dikkat makul dikkat makul dikkat ve çaba mesele büyük dikkat gerektiriyor normal dikkat numune almada dikkat edilmesi gereken noktalar oğlunuzun dikkat sorunları var ona dikkat et ona gerçekten dikkat ediyorum. (ilgiliyim.) onlara dikkat etmelisin oturup kalkarken dikkat etmek özel çaba göstermeden verilen olağan özen ve dikkat özel dikkat özel dikkat gerektiren hesap özel dikkat isteyen özel dikkat sarfetmek özellikle -e dikkat etmek özellikle dikkat etmek paramıza her kuruşuna kadar dikkat etmek zorundayız paramıza kuruşuna kadar dikkat etmemiz gerek paranıza dikkat edin pek dikkat çekmeyen reklam yöntemlerini kullanarak yapılan satış perspektife dikkat ederek çizilmiş pür dikkat pür dikkat dinlemek radyoterapi, kemoterapi ve kemik iliği transplantasyonunda ağız bakımının önemi ve tedavi öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar sağına dikkat sağlık ve kilo için besinlerdeki kaloriye dikkat eden seçici dikkat seçimli dikkat sizlerine dikkat etmek soluna dikkat son derece dikkat gerektiren söylediklerine dikkat et söz ve davranışlarına dikkat etmek sözlerine dikkat etmek sözüme dikkat et şayanı dikkat taze boya dikkat edin temizliğe dikkat eden ustalık ve dikkat isteyen ustalık ya da çok dikkat isteyen yankesicilere dikkat yankesicilere dikkat etmek yapmamaya dikkat etmek yeni bir girişim hazırlık ve dikkat gerektirir yetişkinlerde dikkat eksikliği bozukluğu yılanlara dikkat et yoğun dikkat yoğunlaştırılmış dikkat

1: 0 ms