• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yatak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 521

ad / noun – baby talk

ad / noun – metallurgy

ad / noun – mining

ad / noun – railway

ad / noun – slang

ad / noun – technical

YATAK = (yatak nedir; yatak ne demek; yatak İngilizcesi) 1. Hırsızı, eşkiyayı barındıran, koruyan kişi. 2. Dolandırıcı.

YATAK = (yatak nedir; yatak ne demek; yatak İngilizcesi) 1. Koyun ve sığırların yazın, gece dağda kaldıkları yer. 2. Eşkiya barınağı. 3. Genel olarak dağda, yaylada bulunan küçük barınak. 4. Domuz barınağı. 5. İn, hayvan yuvası. 6. Oda, oturulan yer. 7. Yer: Alanda yatak kalmamış.

YATAK = (yatak nedir; yatak ne demek; yatak İngilizcesi) 1. Sabanda çift demiri takılan yer. 2. Değirmen taşında baltanın geçtiği yer.

YATAK = (yatak nedir; yatak ne demek; yatak İngilizcesi) 1. Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek: «Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırladım.» -R. H. Karay. 2. Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapılan şilte. 3. Üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb. 4. coğ. Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra: «Meyveler kızarmadan dalı üstünde soldu / Irmak yatağı kumsal, kırlar dikenlik oldu» -F. N. Çamlıbel. 5. Katmanlaşmış herhangi bir madde yığını: Çakıl yatağı. 6. Bir şeyin çok bulunduğu yer: «Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim.» -R. H. Karay. 7. Maden veya fosil ocaklarında birbirini izleyen iki maden, taş veya kömür tabakası arasında uzanan damar. 8. Çanak biçimindeki bir havzada veya buna benzer bir oluşumda toplanmış petrol birikintisi. 9. Gizli barınak veya bir suçluyu gizlice barındıran yer: Hırsız yatağı. Eşkıya yatağı. 10. Makinelerde hareketli bölümleri içine alan hareketli veya sabit parça: Namlu yatağı. Eksen yatağı. 11. Fideleri gömmek için toprakta açılan çukur. 12. Turunçgilleri ve yumurta vb. ürünleri korumak üzere saman vb.nden yararlanılarak yapılan yer. 13. hayvanbilim Katmanlı bir kaya bütününde maden filizi veya taş döküntüsünden oluşan çok ince tabaka.

YATAK = (yatak nedir; yatak ne demek; yatak İngilizcesi) Bağıl devinimli iki parça arasında sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmaya yarayan örgen.

YATAK = (yatak nedir; yatak ne demek; yatak İngilizcesi) Balkon, sayvan.

YATAK = (yatak nedir; yatak ne demek; yatak İngilizcesi) Barınak, in.

YATAK = (yatak nedir; yatak ne demek; yatak İngilizcesi) Bir su kütlesinin dip bölgesine verilen ad.

YATAK = (yatak nedir; yatak ne demek; yatak İngilizcesi) Genel olarak, birkaç katmandan oluşmuş kayaç birimi.

YATAK = (yatak nedir; yatak ne demek; yatak İngilizcesi) Koyun sürüsü.

YATAK = (yatak nedir; yatak ne demek; yatak İngilizcesi) Sinema Filmin alıcı ve göstericide pencere önünden düzgün geçmesini sağlamak için yapılmış, film enine uygun dar geçit.

YATAK = (yatak nedir; yatak ne demek; yatak İngilizcesi) Yatalak hasta.

yatak = mecra [öz Türkçe - eski terim]

yatak = bister [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms