• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

daimi

Türkçe - İngilizce

ilgili sözler / related words

ab daimi temas noktası ab nezdinde (brüksel) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği aet-ticaret ve sanayi odaları daimi konferansı akdeniz daimi deniz kuvveti avrupa birliği daimi temsilci yardımcılığı avrupa birliği daimi temsilciler komitesi avrupa ekonomik ülke daimi delegesi avrupa topluluğu nezdinde türkiye daimi temsilciliği bu kulübün daimi bir üyesiyim büyükelçi düzeyindeki daimi delegeler cebri devir daimi su soğutma sistemi çamurun devir daimi çehrenin daimi değişikliği çok yıllık daimi tarım alanı daimi a gücü daimi adres daimi akım daimi akım pompası daimi akış daimi akışı olan kanalla sulanan saha daimi akışı olmayan kanalla sulanan saha daimi akışlı daimi arama kararı tanzim etmek daimi artezyen akımı daimi atanma daimi b gücü daimi bağlantılama daimi balast tankı daimi baş belası daimi başkan daimi belgeler daimi bellek daimi bitaraflık daimi borç daimi bölgeler daimi bütçe daimi çiçekler daimi çürük raporu daimi çürüklük daimi delegasyon daimi delege daimi devamsızlık daimi dikkat daimi diyalog süreci daimi doktor (hastane) daimi dört çeker daimi dört tekerden çekişli daimi ehliyetsizlik daimi eko daimi emniyette yüzer halde daimi encümen daimi envanter daimi envanter metodu daimi eşleştirme danışmanı daimi evin daimi ezotropya daimi faiz daimi friksiyon daimi garnizon daimi gelir daimi giderler daimi görev daimi görev yeri daimi hakem divanı daimi hakem kararı daimi hakemlik mahkemesi daimi hareket daimi hüküm daimi ikamet daimi ikamet hakkı daimi ikamet yeri daimi ikametçi daimi ikametgâh daimi ikametgah yeri daimi irat daimi istihdam komitesi daimi istişari komite daimi iş daimi iştirakli vites kutusu daimi izleme daimi kadro daimi kadro dışı personel daimi kadro personeli daimi kira daimi komisyon daimi komite daimi konsey kararı daimi kret yükseltme kalasları daimi kriz mekanizması daimi kumul stabilizasyonu daimi kurul daimi kuruluş daimi maaş kayıt formu daimi maliye temsilcilikleri daimi maluliyet daimi memuriyet daimi memuriyette daimi mera daimi mevzi daimi mıknatıs daimi mıknatıs motorlar daimi mıknatıslı jeneratör daimi mıknatıslık daimi minyatür hava izleyici sistemi daimi mutfak personeli daimi nitelik daimi olarak daimi olarak gönderilen papanın murahhası daimi olmayan etmen daimi ordu daimi orman işçisi daimi parazit daimi personel daimi rant daimi sadakat daimi sağlık sigortası daimi sahra eğitim ve dinlenme yeri daimi sakatlık daimi sekreterya daimi sertlik daimi sipariş daimi site yerleri daimi solma noktası daimi solma yüzdesi daimi su düzeyi daimi su seviyesi daimi süreli daimi şaşılık daimi şerit daimi tahkim divanı daimi tahkim mahkemesi daimi tahkimat daimi tarafsızlık daimi taşıyıcı algılamalı çoklu erişim daimi teçhizat daimi temsilci daimi temsilciler komisyonu daimi temsilciler komitesi daimi temsilcilik daimi temsilcilikler daimi tesis daimi tesisler daimi ticaret daimi ürünler daimi üyelik daimi vakum pompası daimi vasiyeti tenfiz memuru daimi yapı daimi yatırımlar daimi yavaş nabız daimi yerleşimci daimi yeşil bitki daimi yeşil cehri daimi yeşil sekoya daimi yeşil yapraklılar daimi yük dört vitesli daimi iştirakli vites kutusu ekonomik ve ticari işbirliği daimi komitesi hague. uluslararası daimi adalet divanı harekat alanı daimi ulaştırma gemileri iit bilimsel ve teknolojik işbirliği daimi komitesi iit ekonomik ve ticari işbirliği daimi komitesi iit enformasyon ve kültürel işler daimi komitesi il daimi encümeni islam konferansı örgütü ekonomik ve ticari işbirliği daimi komitesi islâm konferansı teşkilâtı ekonomik ve ticarî iş birliği daimi komitesi kuzey atlantik antlaşması teşkilatı nezdinde (brüksel) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği mazeretsiz daimi süreli milletlerarası daimi adalet divanı oecd nezdinde (paris) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği operasyonların daimi akışı ormancılık daimi komitesi ortak pazar nezdinde daimi delegelik sınırötesi televizyon daimi komitesi sondaj devir daimi sözleşme daimi sekretaryası tüm tekerleklerden daimi tahrikli uluslararası daimi adalet divanı uluslararası karayolu kongreleri daimi birliği – dünya karayolu birliği uluslararası örgütlerin ve devletlerin dâhil olduğu uyuşmazlıkların tahkimine yönelik daimi hakemlik mahkemesi ihtiyari kuralları unctad deniz taşımacılığı hizmetleri daimi komitesi unctad gelişmekte olan hizmet sektörleri daimi komitesi unctad gelişmekte olan ülkeler arası işbirliği daimi komitesi unctad yoksulluğun azaltılması daimi komitesi yağ devri daimi yapı daimi komitesi yarı daimi sabit köprü

1: 2 ms