• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ayarlamak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2801

deyim / idiom – British informal

eylem / verb – graphics

iş dünyası

ormancılık

teknoloji

ayarlamak = kalibre etmek [öz Türkçe - eski terim]

ayarlamak = modüle etmek [öz Türkçe - eski terim]

ayarlamak = regüle etmek [öz Türkçe - eski terim]

AYARLAMAK = (ayarlamak nedir; ayarlamak ne demek; ayarlamak İngilizcesi) 1. Bir ölçünün doğruluğunu belli bir örneğe göre düzeltmek, doğrulamak: Saati radyoya göre ayarlamak. 2. Bir aygıtı belli bir iş yapabilecek duruma getirmek: «Derken kamerayı bir başka sahneye ayarladık.» -A. Kabaklı. 3. mec. İşleri birbiriyle çatışmayacak veya zamanında bitirecek bir biçimde düzenlemek. 4. mec. Düzenlemek: «Kanunlar, vatandaşın hareket tarzını ayarlayan kaidelerden ibarettir.» -M. Kaplan. 5. argo Kandırmak: Babamı ayarlarsam sinemaya gideceğim.

AYARLAMAK = (ayarlamak nedir; ayarlamak ne demek; ayarlamak İngilizcesi) 1. Ölçü aletlerinin derecelendirilmesi. 2. Ölçü aletlerinin hatasının bulunması. 3.Ölçü aletlerinin gelişi güzel seçilen ölçeğine karşı gelen mutlak değerleri deneysel olarak bulma işlemi.

AYARLAMAK = (ayarlamak nedir; ayarlamak ne demek; ayarlamak İngilizcesi) Tekdir etmek.

ilgili sözler / related words

-e göre ayarlamak -ın zamanını iyi ayarlamak (yasalara aykırı olarak) kendi çıkarlarına göre ayarlamak ateşleme avansını ayarlamak atışı ayarlamak ayarlamak (birini) ayarlamak (makineyi) ayarlamak (saati) aynı zamana ayarlamak belli bir radyo sinyali alabilmek için alıcıyı ayarlamak bir şeyin olacağı zamanı ayarlamak bir şeyin sonucunu hile yaparak ayarlamak bir yere göre rotayı ayarlamak birbirine göre ayarlamak biri için bir şey ayarlamak boyutlarını ayarlamak bu pencereyi ayarlamak için komutlar bütçesini ayarlamak bütçeyi ayarlamak çakışmayacak biçimde ayarlamak çakışmayacak biçimde ayarlamak (tatilleri, çalışma saatlerini) çakışmayacak şekilde ayarlamak çaprazlığını ayarlamak dişliler veya hareketli yüzeyle arasındaki açıklığı ayarlamak için kullanılan madeni levhalar doğru ayarlamak doz ayarlamak dozunu ayarlamak düzgünce ayarlamak ekonomik göstergeye göre ayarlamak (ücret/vergi vb) far ışığını ayarlamak farı ayarlamak fiyat ayarlamak fotoğraf makinesinde merceklere gelen ışığı ayarlamak için genişletip daraltılabilen delik frekans ayarlamak frekansı ayarlamak gece konumuna ayarlamak gemiyi su akış yönüne doğru ayarlamak göre ayarlamak görüşü ayarlamak güvenlik duvarını ayarlamak harfler arasındaki aralığı ayarlamak hayat pahalılığına göre iş gücü veya ücret artışlarını ayarlamak üzere toplu sözleşmelere konan madde hızı ayarlamak hızını ayarlamak ısıyı ayarlamak ileri ayarlamak istasyona ayarlamak jüriyi gizlice ayarlamak kablo gerilimini ayarlamak için kullanılan alet kavramayı ayarlamak kendini duruma göre ayarlamak kendini zamana göre ayarlamak kesme noktası ayarlamak koşu hızını ayarlamak memeyi ayarlamak normal çalışma koşullarına ayarlamak nüansı ayarlamak odağını ayarlamak optik ekseni ayarlamak oturacağı yeri ayarlamak önceden ayarlamak rezervasyonu ayarlamak rotayı ayarlamak saati ayarlamak sağa ayarlamak sağdan ayarlamak satır ayarlamak sesi ayarlamak sesin perdesini ayarlamak sıcaklığı ayarlamak soldan ayarlamak supapları ayarlamak tekrar ayarlamak tempoyu ayarlamak tıpatıp uydurmak veya ayarlamak tonunu ayarlamak topu hedef uzaklığına göre ayarlamak üretimi talebe göre ayarlamak yanlış ayarlamak yasalara aykırı olarak kendi çıkarlarına göre ayarlamak yatacak yer ayarlamak yelkenleri rüzgâra doğru ayarlamak yelkenleri rüzgâra göre ayarlamak yeniden ayarlamak zaman ayarlamak zamanı -e göre ayarlamak zamanını iyi ayarlamak

1: 0 ms