• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ayarlamak

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom – British informal

iş dünyası

konuşma dili

kürek sporu

ormancılık

teknoloji

ilgili sözler / related words

-e göre ayarlamak -ın zamanını iyi ayarlamak (yasalara aykırı olarak) kendi çıkarlarına göre ayarlamak ateşleme avansını ayarlamak atışı ayarlamak ayarlamak (birini) ayarlamak (makineyi) ayarlamak (saati) aynı zamana ayarlamak belli bir radyo sinyali alabilmek için alıcıyı ayarlamak bir şeyin olacağı zamanı ayarlamak bir şeyin sonucunu hile yaparak ayarlamak bir yere göre rotayı ayarlamak birbirine göre ayarlamak biri için bir şey ayarlamak boyutlarını ayarlamak bu pencereyi ayarlamak için komutlar bütçesini ayarlamak bütçeyi ayarlamak çakışmayacak biçimde ayarlamak çakışmayacak biçimde ayarlamak (tatilleri, çalışma saatlerini) çakışmayacak şekilde ayarlamak çaprazlığını ayarlamak dişliler veya hareketli yüzeyle arasındaki açıklığı ayarlamak için kullanılan madeni levhalar doğru ayarlamak doz ayarlamak dozunu ayarlamak düzgünce ayarlamak ekonomik göstergeye göre ayarlamak (ücret/vergi vb) far ışığını ayarlamak farı ayarlamak fiyat ayarlamak fotoğraf makinesinde merceklere gelen ışığı ayarlamak için genişletip daraltılabilen delik frekans ayarlamak frekansı ayarlamak gece konumuna ayarlamak gemiyi su akış yönüne doğru ayarlamak göre ayarlamak görüşü ayarlamak güvenlik duvarını ayarlamak harfler arasındaki aralığı ayarlamak hayat pahalılığına göre iş gücü veya ücret artışlarını ayarlamak üzere toplu sözleşmelere konan madde hızı ayarlamak hızını ayarlamak ısıyı ayarlamak ileri ayarlamak istasyona ayarlamak jüriyi gizlice ayarlamak kablo gerilimini ayarlamak için kullanılan alet kavramayı ayarlamak kendini duruma göre ayarlamak kendini zamana göre ayarlamak kesme noktası ayarlamak koşu hızını ayarlamak memeyi ayarlamak normal çalışma koşullarına ayarlamak nüansı ayarlamak odağını ayarlamak optik ekseni ayarlamak oturacağı yeri ayarlamak önceden ayarlamak rezervasyonu ayarlamak rotayı ayarlamak saati ayarlamak sağa ayarlamak sağdan ayarlamak satır ayarlamak sesi ayarlamak sesin perdesini ayarlamak sıcaklığı ayarlamak soldan ayarlamak supapları ayarlamak tekrar ayarlamak tempoyu ayarlamak tıpatıp uydurmak veya ayarlamak tonunu ayarlamak topu hedef uzaklığına göre ayarlamak üretimi talebe göre ayarlamak yanlış ayarlamak yasalara aykırı olarak kendi çıkarlarına göre ayarlamak yatacak yer ayarlamak yelkenleri rüzgâra doğru ayarlamak yelkenleri rüzgâra göre ayarlamak yeniden ayarlamak zaman ayarlamak zamanı -e göre ayarlamak zamanını iyi ayarlamak

1: 0 ms