• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barrier

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5020

yerbilim

BARRIER = ['beriı] noun
1 engel * eşanlamlı : obstruction, hindrance, obstacle * karşıtanlamlı : aid, assistance
İngilizce örnek : Islam is a barrier for Turkey to full integration into the European Union.
Türkçe çevirisi : Avrupa Birliği ile tam olarak bütünleşmesinde İslamiyet Türkiye için bir engel.
2 duvar, çit, korkuluk * eşanlamlı : bar, fence, wall, barricade
İngilizce örnek : Visitors are not allowed inside the barrier.
Türkçe çevirisi : Ziyaretçilerin engelin iç kısmına geçmeleri yasaktır.

ilgili sözler / related words

absorbing barrier absorption barrier air barrier aircraft arresting barrier aircraft arresting net barrier and stanchion system antisubmarine barrier arc barrier arresting barrier athermour barrier automatic barrier barrier bank barrier beach barrier beach setting barrier board barrier button barrier coat barrier collision test barrier combat air barrier components barrier contraceptives barrier crash barrier cream barrier creams barrier effect barrier element barrier film barrier filter barrier forces barrier grid barrier height barrier island coastline setting barrier lagoon setting barrier lake barrier layer barrier layer capacitance barrier line barrier material barrier method barrier minefield barrier net barrier nursing barrier of awareness barrier of inadmissibility barrier of irrationality barrier of politeness barrier of self-incrimination barrier option barrier paint barrier pillar barrier plan barrier plastics barrier potential barrier reef barrier shield barrier signals barrier spacing barrier spring barrier stanchion system barrier strap barrier system barrier tactics barrier to entry barrier to investment barrier to solute diffusion barrier to trade barrier voltage barrier winds baymouth barrier blood brain barrier blood-air barrier blood-brain barrier blood-brain barrier permeability blood-testis barrier blood-thymus barrier box barrier brush barrier build a barrier car park barrier chemical barrier coating barrier concrete barrier construction site barrier contact potential barrier contact-potential barrier coral reef barrier coulomb barrier coulomb barrier radius covering barrier crash barrier crush barrier customs barrier defensive barrier diffusion barrier door barrier emergency barrier employment barrier entrance customs barrier entry barrier erect barrier female barrier methods fence barrier fire barrier fiscal barrier fish barrier fish barrier for fry fluid barrier freshwater barrier gamow barrier radius gas barrier gate barrier geological barrier groundwater barrier heat barrier hemato-pulmonary barrier hemato-renal barrier hemato-tissue barrier herbaceous wind barrier hook barrier hydraulic barrier ice barrier incest barrier inner blood-retinal barrier jersey barrier language barrier lattice barrier level crossing with barrier level crossing without barrier light barrier lomer-cottrell barrier longitudinal barrier magnetic barrier manually controlled barrier mine barrier moisture barrier mucosal barrier noise barrier nontariff barrier nontariff barrier to trade nuclear barrier outer blood-retinal barrier penetration of barrier photoelectric barrier physical barrier placental barrier pneumatic barrier potential barrier primary protective barrier process barrier protective barrier radioactive waste barrier rain barrier rear barrier reflecting barrier relay with arc barrier remote control barrier resistance barrier rib barrier saline barrier schizophrenic barrier schottky barrier schottky potential barrier secondary protective barrier security barrier set up a barrier sexual barrier skin barrier sliding barrier smoke barrier social barrier sonic barrier sound barrier steam barrier stimulus barrier stone dust barrier surface barrier tank barrier tariff barrier technical barrier thermal barrier ticket barrier tide barrier tight junction as barrier trade barrier transonic barrier undeliberate entry barrier unintentional entry barrier vapor barrier vapour barrier vehicle barrier ditch waterproof barrier wind barrier

1: 0 ms